Verwijzing

De huisarts kan u op grond van uw klachten en/of bloeduitslagen verwijzen naar de internist/MDL arts.

Diagnose

Bij het eerste bezoek wordt u op de polikliniek interne geneeskunde ontvangen. De arts neemt een anamnese af. Dit is de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden die u als patiënt aan de internist/MDL arts kunt vertellen. Tevens wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Wanneer een vermoeden bestaat dat hepatitis de oorzaak is van uw klachten, wordt nader onderzoek verricht in de vorm van laboratoriumonderzoek en eventueel een leverbiopsie.

Een leverbiopsie is een onderzoek om aandoeningen van de lever op te sporen of uit te sluiten. Bij een leverbiopsie neemt de arts een klein stukje weefsel van de lever weg. Dit wordt ook wel een biopt genoemd. Het biopt wordt vervolgens onder de microscoop onderzocht.

Bij het bloedonderzoek wordt er gelet op het algemene bloedbeeld, leverfuncties, virusserologie (mate waarin het virus aanwezig is). Ook kunnen eventuele andere oorzaken uitgesloten worden.

Soms is het nodig aanvullend onderzoek te doen. Dit kan gaan om:

  • echo (beeldvormend onderzoek met ultrasone geluidsgolven)
  • CT-scan (onderzoek waarbij met röntgenstraling beelden van uw lichaam worden gemaakt)
  • gastroscopie (een onderzoek met behulp van een flexibele slang (scoop) waarbij de binnenkant van de slokdarm, maag en een stukje van de dunne darm kan worden bekeken en zo nodig kunnen biopten worden genomen)

Wanneer alle uitslagen binnen zijn krijgt u een uitslaggesprek met de internist/MDL arts. Hij bespreekt met u de uitslagen van de onderzoeken, de vermoedelijke diagnose en de behandelmogelijkheden. Uiteindelijk doet de specialist u een voorstel voor de te volgen therapie.

Behandeling

Hepatitis C

Als er antistoffen tegen hepatitis C zijn aangetoond, wordt vervolgens onderzocht of het virus nog steeds aanwezig is of al spontaan door het afweersysteem is opgeruimd. De kans dat het virus nog aanwezig is en er dus sprake is van een actieve infectie is 70 tot 80%.
Als een actieve virusinfectie is aangetoond moet vervolgens worden onderzocht hoe ernstig de ontsteking is en in hoeverre er al beschadiging van de lever is op getreden. Bij lichamelijk onderzoek wordt de grootte van de lever en de milt beoordeeld en wordt gekeken of er tekenen zijn van slecht functioneren in de lever, zoals geelzucht. Dit onderzoek wordt aangevuld met een echografie (geluidsfoto) en bloedonderzoek. Als hierbij wordt aangetoond dat er weliswaar hepatitis C virus in het bloed aanwezig is, maar dat er geen ontstekingsactiviteit in de lever is en er ook geen tekenen van verlittekening van de lever zijn, kan worden besloten om af te wachten. Er is dan sprake van een dragerschap zonder activiteit of van een rustige fase in het soms grillige ontstekingsbeloop. Om deze reden zal het bloed na enkele maanden opnieuw worden getest. Indien echter hepatitis C virus wordt gevonden en een actieve ontsteking van de lever aanwezig is, met of zonder cirrose van de lever, zal de patiënt geadviseerd worden te starten met een behandeling met antivirale middelen. Bij deze beoordeling zal het soms ook nodig zijn om een stukje weefsel (biopt) uit de lever te nemen om met behulp van een microscoop meer zekerheid te krijgen over de aard en de ernst van de aandoening.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback