• www.waterloop.nfk.nl
  Vereniging Waterloop is een patiëntenvereniging voor mensen met blaas- en of nierkanker. Veel mensen hebben behoefte om te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Vereniging Waterloop brengt lotgenoten met elkaar in contact, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen en hun angsten, onzekerheden en verdriet kunnen delen. Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met informatievoorziening en belangenbehartiging.
 • www.stomavereniging.nl
  De Nederlandse Stomavereniging heeft als doel het bevorderen van een zo gunstig mogelijke lichamelijke, psychische en sociale conditie van mensen met een stoma en mensen die een stoma hebben gehad. De website geeft antwoord aan mensen met vragen over stoma’s.
 • www.kwfkankerbestrijding.nl
  Deze website geeft veel informatie over kanker. U kunt op deze website onder andere vragen stellen, informatie aanvragen en meepraten op het forum. KWF kankerbestrijding is een particulier gezondheidsfonds. Dat betekent dat het geen geld ontvangt van de overheid, maar haar inkomsten krijgt via collectes, erfenissen en andere giften. Met dit geld financiert het KWF onderzoek en opleidingen voor artsen en wetenschappers, geeft de stichting voorlichting over kanker aan patiënten en hun familie en organiseert zij voorlichtingscampagnes. Het KWF steunt daarnaast kankerpatiëntenorganisaties en de overkoepelende organisatie NFK.
 • http://www.nfk.nl/
  Deze website geeft veel informatie over kanker. U kunt op deze website onder andere vragen stellen, informatie aanvragen en meepraten op het forum. De NFK is een koepelorganisatie van 25 kankerpatiëntenorganisaties in Nederland. De organisatie streeft naar optimale maatschappelijke voorzieningen voor mensen die kanker hebben gehad, bijvoorbeeld op het gebied van werk, inkomen en verzekeringen. Zodat zij zo goed mogelijk verder kunnen met hun leven.
 • www.behoudenhuys.nl
  Het Behouden Huys is een centrum voor psycho-oncologische zorg. Het centrum biedt psychosociale behandelingen en ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten.
 • www.kinesefysio.nl
  Kinese Fysotherapeuten zijn werkzaam op 6 locaties in Noordoost Groningen. Naast individuele therapie bieden zij voor mensen met kanker een revalidatietraining aan in groepen.
 • www.lookgoodfeelbetter.nl
  Het Ommelander Ziekenhuis Groningen verzorgt in samenwerking met Look Good...Feel Better zes keer per jaar een workshop voor mensen die behandeld worden voor kanker. In de agenda op de website is informatie te vinden over deze workshops.
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback