Als er kanker is geconstateerd, roept dat vaak veel vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen: over de ziekte, onderzoeken en mogelijke behandelingen.

Samen met de Vereniging Waterloop en Zorgbelang Groningen heeft het Ommelander Ziekenhuis Groningen informatie verzameld waarvan we verwachten dat het zoveel mogelijk aansluit bij uw behoefte als patiënt en dat van uw naasten.

U vindt op dit deel van de website informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis, het onderzoek en over de behandeling van blaaskanker. Daarnaast worden de functie van de blaas, de onderzoeken die nodig zijn om tot de diagnose blaaskanker te komen en de behandelmogelijkheden beschreven.
Omdat iedere patiënt een individueel traject doorloopt, kan het zijn dat de gang van zaken bij u anders verloopt dan op deze site beschreven staat.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback