SEH arts KNMG
24-36 uur per week

Het Universitair Medisch Centrum Groningen en Ommelander Ziekenhuis Groningen slaan de handen ineen en zijn op zoek naar SEH-artsen! Wil jij een bijdrage leveren aan het samen werken aan toekomstbestendige acute zorg in de regio en zie je het als een uitdaging om zowel in een academisch als perifeer ziekenhuis te werken? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Om de kwaliteit van acute zorg in de regio nu en in de toekomst op een hoog niveau te houden is de samenwerking gezocht tussen de SEH’s van het UMCG en het OZG. Dit heeft geleid tot een unieke baan binnen de acute zorg in het Noorden van Nederland. De ene dag ben je onderdeel van een groot traumateam, de andere dag werk je in een regionaal ziekenhuis waar je, naast de directe patiëntenzorg, een team van arts-assistenten en SEH-verpleegkundigen aanstuurt en de liaison bent tussen de eerste lijn, de SEH en de rest van het ziekenhuis.

Werkomgeving
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Het UMCG is een van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 13.000 medewerkers werken samen aan de kerntaken zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs met als gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.
De SEH van het UMCG is een level 1 traumacentrum en kenmerkt zich door het grote aanbod van zowel patiënten met een tertiaire zorgvraag als kritiek zieke patiënten. Per september 2022 zijn wij verhuisd naar onze schitterende nieuwe SEH. Met twee ‘state-of-the-art’ traumakamers, resuscitatiekamer en vele ruime patiëntenkamers is onze SEH een werkplek waar we trots op zijn. Naast een inspirerende en altijd in ontwikkeling zijnde werkomgeving biedt ook de universiteitsstad Groningen een plezierige woon- en leefomgeving.

Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)
Het OZG is van grote betekenis voor de patiënten en medewerkers uit de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de optimale zorg voor onze patiënten. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda, midden in het Noord-/Oost-Groningse landschap. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Het OZG is een prettige plek om te werken, is goed bereikbaar en heeft gratis parkeergelegenheid voor medewerkers en patiënten. De collegialiteit en de korte lijnen tussen alle medewerkers zorgen voor een gemoedelijke sfeer, met als motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

De SEH van het OZG is de poort tot ons moderne ziekenhuis en ontvangt jaarlijks meer dan 13.000 patiënten. Sinds 2018 werken we in het nieuwe OZG in Scheemda, met alle moderne voorzieningen en voordelen van dien. We voorzien daarmee in de behoeften van de huidige generatie SEH-artsen en overige SEH-medewerkers. De huidige groei van onze SEH (traumalevel 3) zal de komende jaren verder toenemen, onder andere door de nieuwbouw van een huisartsenpost aan het ziekenhuis. Daarbij zal ook de SEH zelf worden uitgebreid en uitgebouwd. De professionalisering van de SEH krijgt veel steun vanuit de Raad van Bestuur en de gehele medische staf, en genereert daarmee autonomie voor het werken op de SEH. Je bent volwaardig lid van de medische staf en je kunt door deelname aan commissies bijdragen aan de organisatie en ontwikkeling van de (spoed)zorg in het OZG.

Universitair Medisch Centrum Groningen
Onze vakgroep in het UMCG bestaat uit een stabiel team van 13 enthousiaste, collegiale en ambitieuze SEH-artsen met een gevarieerde leeftijdsopbouw. Wij zijn 24/7 aanwezig met dubbele bezetting tijdens dag- en avonddiensten, volgens een 4x9 uur rooster (bij fulltime dienstverband) en werken volgens de richtlijn ‘Workforce SEH, NVSHA’. Door al meer dan 10 jaar een stabiele factor op de SEH te zijn is de SEH-arts een gegeven in het UMCG. Veel disciplines weten ons te vinden voor samenwerking en zo nodig advies als generalist op een academische SEH. Onze patiëntenzorg behelst het uitoefenen van het vak in de volle breedte, veelal met gebruik van spoedechografie. Wij zijn regiebehandelaar van alle patiënten met een ongedifferentieerde zorgvraag en medebehandelaar/teamleider in de opvang van de kritiek zieke patiënt waaronder de ernstige trauma's en reanimaties. Ook zijn we voorwacht voor de patiënten van de urologie en de orthopedie op de SEH. De patiëntencategorie op de SEH kenmerkt zich door de veelal complexe en tertiaire pathologie. Samen met de regieverpleegkundige en de internist-acute geneeskunde vormen we het kernteam; samen zorgen wij voor de regie en coördinatie van de patiëntenstroom op de SEH. De leden van de vakgroep zijn goed vertegenwoordigd in diverse expertise gebieden, zoals spoedechografie, opleiding/onderwijs, wetenschap, (kinder)PSA, ICT en management. Daarnaast is de voltallige vakgroep echo-gecertificeerd. Er is ruime aandacht voor interprofessioneel CRM-onderwijs op de werkvloer of het skillslab van het Wenkebach-instituut en we participeren in zowel het geven van de SBMS-cursus als college binnen het geneeskunde-curriculum. Samen met onze collega’s in Leeuwarden en Zwolle zijn wij voorlopers in het aanbieden van een regionale opleiding tot SEH-arts.

Ommelander Ziekenhuis Groningen
Op de SEH van het wordt gewerkt met een enthousiast en hecht team, bestaande uit meer dan zestig medewerkers, onder wie 1 SEH-arts, 2 internisten acute geneeskunde, intensivisten, meer dan 20 arts-assistenten, HAIO’s, PA’ers, SEH-verpleegkundigen en ondersteuners. Veiligheid, kwaliteit en gastvrijheid vinden wij cruciaal.

Het OZG is het ziekenhuis van de regio waar 24/7 spoedeisende basiszorg geboden wordt, in combinatie met de HAP tijdens avonden en weekenden. Je werkzaamheden in het OZG zullen bestaan uit de opvang van patiënten binnen alle poortspecialismen (m.u.v. kindergeneeskunde), het coördineren van de patiëntenstromen op de SEH en het leiding geven aan een multidisciplinair team. Je bent daarbij eerste aanspreekpunt voor de eerste lijn.

Wie zoeken wij?

 • Een enthousiaste collega SEH-arts KNMG met passie voor het vak en met de ambitie om mee te bouwen aan toekomstbestendige acute zorg in de regio;
 • Een duidelijke visie op de spoedeisende geneeskunde met de ambitie om het vak nog verder te ontwikkelen;
 • Een teamspeler die zich thuis voelt in zowel een academische als een perifere omgeving;
 • Bereidheid om ter zijner tijd op beide locaties te werken (UMCG 24/7 rooster; OZG dag/avond);
 • Echocertificering, ervaring met FICB en PSA zijn een pre.

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige baan in een ambitieus, hecht evenwichtig team;
 • Wil je graag beginnen op 1 werkplek (UMCG of OZG) dan is dat ook bespreekbaar;
 • Marktconform salaris (schaal 15 CAO UMC met arbeidsmarkttoelagen);
 • Fulltime dienstverband, 36 uur, jaarcontract met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd;
 • Jaarlijks vakantie-uitkering van 8% en eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Parttime werken is bespreekbaar;
 • Detachering vindt plaats vanuit UMCG naar OZG (percentage bespreekbaar).

Ben je geïnteresseerd en heb je zin om met ons de uitdaging aan te gaan, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren! Heb je nog vragen of wil je eens een dag meelopen op (een van) beide locaties, neem dan contact op met één van de contactpersonen: Josien Broekema, SEH-arts KNMG en vakgroepvoorzitter (UMCG) via telefoonnummer 06-2564 7074 of met Else van den Berg, internist acute geneeskunde (Ommelander Ziekenhuis Groningen) via telefoonnummer 06-24240135. Solliciteren kan uitsluitend via de website van het UMCG. 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback