Bij ons ziekenhuis ontvang je salaris conform de ‘Cao Ziekenhuizen’. In deze Cao zijn onder andere afspraken gemaakt over reiskosten en de eindejaarsuitkering. Daarnaast bestaan er in ons ziekenhuis een aantal collectiviteitsregelingen met verzekeraars en is er een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Binnen deze regeling kunnen onze medewerkers onder andere het brutosalaris uitruilen voor de aanschaf van een fiets.

Meer weten over de Cao of AMS?

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback