Bij ons ziekenhuis ontvangt u salaris conform de ‘COA Ziekenhuizen’. In deze COA zijn onder andere afspraken gemaakt over reiskosten en de eindejaarsuitkering. Daarnaast bestaan er in ons ziekenhuis een aantal collectiviteitsregelingen met verzekeraars en is er een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Binnen deze regeling kunnen onze medewerkers onder andere het brutosalaris uitruilen voor de aanschaf van een fiets.

Meer weten over het COA of AMS?

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback