Wachttijden: hoe zit dat nou precies? - Ommelander Ziekenhuis Groningen

Cookievoorkeuren instellen

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies op onze website zijn bedoeld om u via ommelanderziekenhuis.nl zo goed mogelijk te bedienen.

Als u geen cookies voor video’s accepteert, kunt u geen video’s op deze website bekijken. Als u geen cookies voor Google Maps accepteert, kunt u geen Google Maps kaarten gebruiken.

Lees meer over cookies in ons cookiebeleid

{}

Soms kan het even duren voor u als patiënt in het ziekenhuis terecht kunt voor een afspraak, onderzoek of behandeling. Vervelend, want net als iedereen wilt u graag zo snel mogelijk worden geholpen. Het is daarom goed om te weten dat het beperken van de wachttijden prioriteit heeft in het Ommelander Ziekenhuis Groningen en dat het bij veel specialismen juist reuze meevalt met de wachttijden. Wij werken er met elkaar dan ook hard aan om onze patiënten op zo kort mogelijke termijn de beste zorg dichtbij huis te bieden.

Wisselende wachttijden

Op sommige poli’s, zoals Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), is sprake van sterk wisselende wachttijden. Dit heeft te maken met de doorverwijzingen, waarbij gekozen wordt voor het ziekenhuis met de kortste wachttijd. Als bij dat ziekenhuis vervolgens het aantal patiënten oploopt en de wachtlijst groeit, adviseert de huisarts een ander ziekenhuis in de regio. Het gevolg hiervan is continu schommelende wachttijden. Ook – vooral jongere - patiënten gaan steeds meer ‘zoeken’ op wachttijden en vragen de huisarts om verwijzing naar het ziekenhuis met de kortste wachttijd.

Snel aan de beurt voor ooglidcorrectie

Patiënte Jantje Harms: ,,Ik kijk heel tevreden terug op hoe het allemaal is gegaan’’, zegt Jantje Harms, die een ooglidcorrectie onderging in het Ommelander Ziekenhuis. ,,Alles is vlot verlopen, van het eerste bezoek aan de polikliniek tot de controle één week na de operatie’’. Mevrouw Harms (69) ondervond vervelende klachten door haar hangende oogleden. ,,Ik had vaak hoofdpijn en zag op straat het verkeer van rechts niet goed aankomen, het werd gewoon gevaarlijk. Mijn ooglid hing bijna voor mijn pupil’’. Tijdens haar eerste bezoek aan de polikliniek werden de noodzakelijke metingen aan de oogleden verricht, waarna toestemming voor de operatie moest worden verkregen van zorgverzekeraar Menzis. ,,Dat ging heel snel. Ik vond het ook fijn dat de operatiedatum daarna in overleg met mij is ingepland”. De ingreep werd verricht door plastisch chirurg Ilona Hospers. ,,Ik kon op de operatietafel gaan liggen, kreeg spuitjes in de oogleden en mocht na afloop gauw naar huis’’, aldus mevrouw Harms. Ze is blij met het resultaat van de ooglidcorrectie: ,,En ook met de gang van zaken in het ziekenhuis, ik heb nergens lang op hoeven wachten’’.

Plastisch chirurg Ilona Hospers: “Wij werken met vijf plastisch chirurgen, die daarnaast ook allemaal in het UMCG werken. Iedere werkdag is er nu in het Ommelander Ziekenhuis een plastisch chirurg beschikbaar. Op onze poli kan men binnen 7 dagen terecht”, aldus Hospers. De plastisch chirurgen verrichten naast ooglidcorrecties (herstel)operaties bij huidkanker, handingrepen, borstreconstructies, buikwand- en flapoorcorrecties. Maar bijvoorbeeld ook een borstverkleining kan in Scheemda worden gedaan. “Vrouwen met een grotere cup dan DD en een BMI lager dan 30 krijgen een borstverkleining vergoed. Maar ook voor andere ingrepen zijn patiënten altijd, via de huisarts, welkom op onze poli als ze benieuwd zijn of een bepaalde operatie op medische indicatie kan worden gedaan”.

‘Wij sturen op korte wachttijden’

Chantal de Lange, hoofd Planning: “Om onze wachttijden kort te houden kijken wij naar de inzet van verpleegkundig personeel en medisch specialisten en de beschikbaarheid van operatiekamers. “Wij monitoren continu onze wachttijden om ze voor de patiënt zo kort mogelijk te houden. Al ons personeel wordt daar ingezet waar zij op een bepaald moment het meest nodig zijn, voor de specialisten kan dat op de polikliniek zijn of op de OK”. De wachttijden worden wekelijks geactualiseerd en aangepast op onze website en voor de huisartsen op Zorgdomein. Dat actualiseren gebeurt door - geautomatiseerd - één keer per week de derde vrije ‘nieuwe patiënt plek’ te meten. De wachttijd voor die patiënt is het aantal dagen dat wordt vermeld op onze website. Volgens deze richtlijn zijn alle ziekenhuizen verplicht hun wachttijden te publiceren, om te zorgen dat de informatie over wachttijden landelijk overal gelijk wordt weergegeven. Chantal de Lange: ,,Transparantie is heel belangrijk, wij willen eerlijk zijn over wachttijden’’.

Oorzaken

De oorzaken van wachttijden kunnen heel divers zijn, daardoor kunnen ze ook van week tot week verschillen. “Het kan om iets heel simpels gaan, zoals een arts die op vakantie gaat”, legt het hoofd Planning uit. ,,Zeker bij de kleinere afdelingen kan dit meteen invloed hebben op de wachttijd’’. Verder is het huidige tekort aan zorgpersoneel vanzelfsprekend een groot (landelijk) probleem dat de wachttijden negatief kan beïnvloeden. Het Ommelander Ziekenhuis presteert in 2019 prima als het gaat om de wachttijden. De Lange: ,,Bij 70% van de poliklinieken en behandelingen scoren wij ruim binnen de vastgestelde maximaal aanvaardbare wachttijden. En bij de diagnostiek (medische onderzoeken, red.) zelfs 100%”.

‘Binnen 24 uur op de Mammapoli’
Medisch manager en chirurg David de Vries
: “Wij doen er in ons ziekenhuis alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. En sommige specialismen zijn daarbij echt een speerpunt’’. De Vries noemt als voorbeeld patiënten die door de huisarts worden verwezen naar Oncologie of naar de Mammapoli (borstonderzoek). ”Binnen 24 uur kunnen wij deze patiënten zien. Er wordt direct ruimte voor gemaakt in onze planning”. Bij Oncologie wordt er scherp op toegezien dat patiënten niet lang in onzekerheid hoeven te verkeren. “Binnen enkele dagen weet de patiënt die slecht nieuws te horen heeft gekregen: dit staat mij de komende tijd te wachten. Dat vinden we heel belangrijk’’.

Zeer beperkt

Hoewel de zorgvraag steeds meer toeneemt en gespecialiseerd personeel (zoals bij voorbeeld kinderverpleegkundigen) heel moeilijk te krijgen is, slaagt het Ommelander Ziekenhuis er bij veel poliklinieken en behandelingen in om de wachttijden zeer beperkt te houden, zie hiervoor het overzicht eerder op deze pagina.

Nieuwsoverzicht
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules