In ons ziekenhuis maken wij gebruik van camerabewaking. Dit doen wij om te waken over de veiligheid van onze patiënten en medewerkers. Bij al onze toegangen en op verschillende plaatsen in en rondom het gebouw hangen beveiligingscamera’s. Onze afdeling Beveiliging houdt toezicht via de camerabeelden.

Uw privacy (Wet Bescherming Persoonsgegevens)

Wij respecteren en bewaken uw privacy. Wij gebruiken de beelden van onze beveiligingscamera’s alleen voor u en onze veiligheid. Wanneer het nodig is, gebruiken wij de video-opnames bij de opsporing van eventuele verstoring van de openbare orde. Met de opnames kunnen bijvoorbeeld veroorzakers van incidenten of plegers van misdrijven op het terrein of in het gebouw worden achterhaald.
Wilt u meer weten over cameratoezicht in een ziekenhuis? Lees dan de informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Filmen voor publicatie

Het maken van beeld- en geluidsopnamen voor publicatie mag alleen met toestemming van de afdeling Communicatie plaatsvinden.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback