Onze afdeling Beveiliging zorgt voor de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers. Er zijn 24 uur per dag beveiligers aanwezig. Ze lopen regelmatig surveillancerondes in en rondom het gebouw. Ook houden ze toezicht via camerabewaking . U vindt de afdeling Beveiliging in de meldkamer in de centrale hal van ons ziekenhuis.

U kunt bij onze beveiligers terecht bij:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen ons ziekenhuis respectvol met elkaar omgaat. Vandalisme, discriminatie, intimidatie, fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan. Bij onraad of overlast mag u altijd contact opnemen met onze afdeling Beveiliging.

Wat gebeurt er bij verstoring van de openbare orde?

Iedereen binnen het ziekenhuis dient de aanwijzingen van onze beveiligers op te volgen. Overtreedt u de regels of volgt u aanwijzingen niet op? Dit kan leiden tot een waarschuwing of toegangsverbod in het ziekenhuis. Ook kan dit leiden tot aangifte doen bij de politie.

Wat gebeurt er bij agressie op de Spoedeisende Hulp (SEH)? 

Het kan gebeuren dat u wat langer moet wachten in de wachtruimte van de SEH. Het is mogelijk dat onder invloed van angst, pijn en onzekerheid het wachten tot verhoogde stress of agressiviteit leidt. Patiënten of begeleiders die zich agressief opstellen en niet tot kalmte kunnen komen, worden door onze beveiligers of door de politie uit het ziekenhuis verwijderd. Ook kan de toegang tot het ziekenhuis worden ontzegd.

Diefstal is in een openbaar gebouw als ons ziekenhuis niet 100% te voorkomen. Daarom moet u hier altijd alert op zijn. Wij adviseren u om geen waardevolle, bijzondere spullen of veel geld mee te nemen. Als patiënt bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonlijke bezittingen.

Melden diefstal

Is er iets gestolen? Of merkt u dat er een diefstalpoging is gedaan? Dan vragen wij u dit direct te melden. U kunt dit doen bij onze afdeling Beveiliging of bij de verpleegkundige. Als er iets gestolen is, kunnen onze beveiligers u helpen bij het doen van aangifte bij de politie.

Iets verloren, of juist gevonden in ons ziekenhuis? Onze afdeling Beveiliging registreert alle gevonden voorwerpen. Als u iets in het ziekenhuis kwijt bent geraakt, kunt u dit bij hen melden. Mogelijk ligt het bij de gevonden voorwerpen. Als u een eigendom van een ander heeft gevonden, kunt u dit ook bij onze beveiligers afgeven.

Onze beveiligers doen nog meer. Ze:

  • controleren brandblusmiddelen en of alle vluchtroutes en nooduitgangen vrij zijn;
  • houden toezicht op ons rookverbod;
  • spelen een rol bij een calamiteit of (dreigende) crisis;
  • houden toezicht op verkeer- en parkeerregels;
  • verrichten werkzaamheden in het kader van bedrijfshulpverlening (BHV);
  • verzorgen de beveiliging bij evenementen;
  • hijsen de vlaggen.
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback