Kwaliteit is nooit 'af'. We blijven daarom onderzoeken hoe we onze kwaliteit van zorg nog verder kunnen verbeteren. Dit doen we onder andere door onze scores op de landelijke kwaliteitsindicatoren te evalueren, te leren van patiëntervaringen en dossieronderzoek van overleden patiënten uit te voeren. Ook stimuleren wij binnen ons ziekenhuis het melden van (bijna) incidenten.

Het melden van (bijna) incidenten

Overal waar mensen werken gaat wel eens iets (bijna) mis. We noemen dit een (bijna) incident. Een (bijna) incident is een onbedoelde gebeurtenis, die tot schade aan een patiënt heeft geleid of had kunnen leiden. Denk aan een patiënt die (bijna) per ongeluk de medicijnen van iemand anders krijgt. Of aan een patiënt die (bijna) struikelt over een voorwerp dat niet in de gang had mogen staan. 

Het Veilig Incidenten Melden (VIM) systeem

Zodra er iets (bijna) mis gaat, moet dit gemeld worden. Wij hebben een laagdrempelig en makkelijk meldproces voor medewerkers. Dit systeem heet Veilig Incidenten Melden (VIM). Dankzij VIM is het makkelijk om een melding te maken. Meldingen bespreken wij met onze medewerkers in een open en veilige cultuur.
Het doel van het melden van (bijna) incidenten is om te leren van (bijna) gemaakte fouten. Zo kunnen we mogelijke herhaling in de toekomst voorkomen. En werken we aan onze kwaliteit en veiligheid van zorg.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback