Landelijk zijn er afspraken gemaakt over waar de kwaliteit en veiligheid van zorg aan moet voldoen. Deze afspraken gelden in alle ziekenhuizen in Nederland. De kwaliteit van zorg wordt gecontroleerd via kwaliteitsindicatoren. U kunt onze scores op verschillende websites bekijken. Ook kunt u onze scores vergelijken met andere ziekenhuizen.

Wat zijn kwaliteitsindicatoren?

Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bepalen samen waaraan kwaliteit van zorg moet voldoen. Zij stellen vragen op die gaan over kwaliteit en veiligheid. Ook bepalen zij de norm waaraan het antwoord op die vragen moet voldoen. De antwoorden op de vragen noem je kwaliteitsindicatoren. Het totaal van de antwoorden geeft een cijfer. Dit cijfer geeft u een beeld van de kwaliteit die het ziekenhuis levert.

Welke kwaliteitsindicatoren zijn er?

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt u de kwaliteitsindicatoren. Ieder jaar op 1 juni zijn de gegevens van het jaar daarvoor bekend. Voorbeelden van kwaliteitsindicatoren zijn: het percentage patiënten met doorligwonden (decubitis), het percentage patiënten dat binnen een bepaalde periode wordt behandeld of sterftecijfers.

Waar gebruiken wij de scores voor?

Wij gebruiken onze scores op de kwaliteitsindicatoren om onze patiëntenzorg te evalueren. Wij bekijken of we aan de actuele eisen van kwaliteit en veiligheid voldoen. Ook bekijken we waar wij nog kunnen verbeteren. Hierdoor kunnen wij onze zorg steeds beter en veiliger maken.

Inzage in de scores van het Ommelander Ziekenhuis

Via de volgende websites kunt u kwaliteitsinformatie van ons ziekenhuis inzien. Ook kunt u onze scores vergelijken met andere ziekenhuizen:

  • Ziekenhuischeck
    Ziekenhuischeck is een website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Op Ziekenhuischeck ziet u in één oogopslag hoe wij scoren op een bepaald onderwerp. U kunt onze scores vergelijken ten opzichte van eerdere jaren. Ook kunt u onze scores vergelijken met andere ziekenhuizen of het landelijke gemiddelde.

  • KiesBeter
    Dit is een website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor verschillende aandoeningen kunt u kwaliteitsinformatie inzien. Ook kunt u onze scores vergelijken met andere ziekenhuizen.

  • Vergelijkingshulpen
    Dit is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Via vergelijkingshulpen kunt u per aandoening ziekenhuizen en zelfstandige klinieken vergelijken. Zo kunt u nagaan welk ziekenhuis of welke kliniek het beste bij uw wensen past.
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback