Foto van J. N. Kielman - Metting (Janny)

J. N. Kielman - Metting (Janny)

Pijnconsulent
BIG-nummer: 39013066230

De pijnconsulent heeft een coördinerende, adviserende en uitvoerende rol bij multidisciplinaire zorg van pijnpatiënten. Dat kan acute, postoperatieve of chronische pijn zijn, maar ook pijn bij kanker, pijn bij kinderen of pijn in de palliatieve fase. Naast coördinerende en adviserende taken, kan de pijnconsulent ook binnen het eigen zorgdomein een aantal taken hebben, zoals het diagnosticeren, plannen, behandelen, evalueren en bijstellen van zorg voor patiënten met pijn en hun naasten. Naast patiënt gerelateerde taken levert de pijnconsulent ook een bijdrage aan de ontwikkeling van het eigen beroep door het opzetten, meewerken en uitvoeren van vakinhoudelijk en/of beroepsinhoudelijk onderzoek, of zelf uitvoeren van kwaliteitsprojecten en het initiëren en verzorgen van onderwijs.

Werkzaam bij het Ommelander Ziekenhuis sinds

2004

Specialisaties

Pijn

Opleidingen en werkervaring

Werkervaring
Ervaring heb ik opgedaan op diverse afdelingen en in diverse ziekenhuizen.
Ziekenhuizen: o.a. in het Martini-ziekenhuis, Brandwondencentrum, Chronische beademing Zuidhorn, Wilhelmina-ziekenhuis Assen, Refaja ziekenhuis Stadskanaal, UMCG.
Afdelingen: chirurgische afdeling, diverse intensive cares, hartbewaking, spoedeisende hulp (SEH), leidinggevende SEH, brandwondencentrum, hartcatheterisatie-afdeling UMCG, pijnpolikliniek UMCG, afd. Chronische pijn Beatrixoord.

Opleidingen
Opleiding tot Pijnconsulent 2012 (in 2014 afgerond)  aan de Hogeschool Arnhem/ Nijmegen
Verdere opleidingen: hartcatheterisatie, Intensive Care, specialisatie beademing, Coronary Care, Spoedeisende Hulp, Trauma Nursing Core Course, management opleiding, 1979 gestart als leerling- A-verpleegkundige, diverse jaarlijkse bijscholingen.