Bacteriën en virussen zijn overal, ook in het ziekenhuis. Goede handhygiëne verkleint de kans dat u ziek wordt of anderen besmet. Was regelmatig uw handen met water en zeep. Was u handen altijd vóór het eten, na toiletgebruik of na in contact te zijn geweest met iets wat niet schoon is. Raak wonden, infusen en katheters niet met uw handen aan.

In deze korte film ziet u wanneer u handen moet wassen. En hoe u dit het beste kunt doen:

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback