Nefrologie is een specialisme binnen de Interne Geneeskunde dat zich bezighoudt met nieraandoeningen. In uw lichaam hebben uw nieren een belangrijke functie. Ze halen afvalstoffen en overtollig vocht uit uw bloed en ze regelen de zuurgraad van het bloed. Een nierziekte kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een ontsteking, een genetische afwijking of als gevolg van suikerziekte, een hoge bloedruk of door niercysten. De arts die zich bezighoudt met nierziekten en de functie en werking van de nieren is de internist-nefroloog. In het Ommelander Ziekenhuis kunt u terecht op de polikliniek nierfalen (nefrologie). Voor een afspraak op deze polikliniek heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Samenwerking 

Wanneer er sprake is van een nierziekte gaat een patiënt eerst naar de huisarts. De huisarts kan dan doorverwijzen naar de polikliniek nierfalen. Bij twijfel kan de huisarts de internist-nefroloog consulteren via bijvoorbeeld het online overlegsysteem Telenefrologie. Afhankelijk van de uiteindelijke diagnose in het ziekenhuis komt de patiënt dan onder behandeling van de nefroloog van het Ommelander Ziekenhuis, het UMCG of het Dialyse Centrum Groningen (DCG). Een dependance van het DCG is gevestigd in ons ziekenhuis in Scheemda.

In juli 2019 hebben het Ommelander Ziekenhuis, DCG en UMCG de eerste stap gezet richting de opzet van Nierzorg Scheemda. Binnen het Ommelander Ziekenhuis is de nefrologische zorg gecentraliseerd door het spreekuur nefrologie plaats te laten vinden in de spreekkamers naast de dialyseruimten van DCG. De spreekuren worden verzorgd door de internist-nefrologen van het Ommelander Ziekenhuis; Luc van der Molen en Janke Wiegersma, en door Ralf Westerhuis, internist-nefroloog van DCG.
Vanaf 1 januari 2020 gaat u in het eerste jaar na uw niertransplantatie voor controle naar het UMCG. Na dat eerste jaar kunt u voor de zorg na uw transplantatie naar het Ommelander Ziekenhuis. U gaat dan nog 1 keer per jaar naar het UMCG. Groot voordeel voor de patiënten hierbij is dat zij dichterbij huis de benodigde zorg kunnen krijgen en dat spreekuren worden verzorgd door behandelaars die mogelijk bekend zijn vanuit een eerder behandeltraject.

Samen sterker

De kracht van Nierzorg Scheemda zit hem in het bundelen van kennis en expertise van verschillende nierspecialisten. Door elkaar aan te vullen kunnen wij de stijging van het aantal nierpatiënten in de toekomst opvangen en waar mogelijk voorkomen. Uiteindelijk doel van het project is het samenbrengen van poliklinische, transplantatie- en dialysezorg op één plek, gebruik makend van elkaars expertise om zorg dichterbij de patiënt te brengen.

Behandelingen

Behandeling is in principe gericht op de onderliggende oorzaak van de nierziekte. Verder worden er medicijnen voorgeschreven die de bloeddruk onder controle houden (met het doel om achteruitgang van nierfunctie tegen te gaan). Ook worden er soms medicijnen voorgeschreven om de gevolgen van een verminderde nierfunctie te behandelen. 

Voor patiënten met nierziekten worden onder andere de volgende behandelingen aangeboden:

  • Hemodialyse: dit is een nierfunctievervangende behandeling waarbij een dialysemachine de afvalstoffen uit het bloed filtert. Deze behandeling is nodig als de nieren niet meer zelfstandig in staat zijn afvalstoffen uit het bloed te halen. De dialyse kan thuis of in het DCG plaatsvinden.
  • Peritoneaal dialyse: dit is een nierfunctievervangende behandeling waarbij het buikvlies het bloed filtert. Bij buikspoeling wordt een catheter in de buikwand geplaatst, en via deze catheter loopt er spoelvloeistof in de buikholte. Via deze wisselingen van het spoelvloeistof wordt het bloed gezuiverd van de afvalstoffen. Deze behandeling vindt altijd thuis plaats.
  • Niertransplantatie: wanneer nieren onherstelbaar beschadigd zijn, biedt een niertransplantatie een optie om uiteindelijk zonder dialyse of andere behandeling door het leven te gaan. Indien iemand in aanmerking komt voor een niertransplantatie, wordt nauw samengewerkt met het UMCG.
  • Conservatief traject: er zijn patiënten die niet meer in aanmerking willen komen voor dialyse of transplantatie. In dat geval wordt de begeleiding op de nierfalenpoli voortgezet met het doel om de nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden en klachten van nierfalen te behandelen, tot het moment van overlijden. In dat geval wordt er dus afgezien van nierfunctievervangende behandeling.