De ‘Slaapapneu-straat’ bestaat uit een aantal op elkaar aansluitende en met elkaar samenhangende afspraken met verschillende zorgverleners en afdelingen. Wij doen daarom een dringend beroep op u om alleen als het echt niet anders kan, te bellen voor een andere afspraak: 088 – 066 1000.

Uw huisarts heeft u naar de ‘Slaapapneu-straat’ van het Ommelander Ziekenhuis verwezen voor een onderzoek naar de oorzaak van uw vermoeidheid, slaap- en/of snurkklachten.

Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek is de slaapregistratie (polygrafie). Hiermee kan worden vastgesteld of er tijdens uw slaap periodes zijn waarin u (bijna) niet ademt, waardoor het zuurstofgehalte in uw bloed daalt. Er wordt dan gesproken over het slaapapneu-syndroom.

Om deze diagnose snel te kunnen stellen, heeft het longteam van het Ommelander Ziekenhuis een ‘Slaapapneu-straat’ opgezet: verschillende afdelingen werken samen om binnen 24 uur alle onderzoeken en consulten te kunnen afronden die nodig zijn om vast te stellen of u het slaapapneu-syndroom heeft en om eventueel een behandelplan te starten.

In deze brochure kunt u lezen over de ‘Slaapapneu-straat’:
wat u kunt verwachten en hoe de onderzoeken gaan. Daarnaast kunt u lezen welke voorbereiding dit van u vraagt.

Om de slaapregistratie goed te laten verlopen zijn enkele zaken van belang. Leest u daarom deze brochure goed door!

Eerste dagdeel:

 • Een gesprek met de Keel-Neus-Oorarts, (KNO-arts) die tevens een onderzoek doet naar een eventuele vernauwing van de neus- en keelholte (eventueel vindt dit op dag 2 plaats).
 • Het aankoppelen van meetapparatuur (polygraaf) door de longfunctieanalist.
 • U kunt daarna naar huis.

Tweede dagdeel:

 • Afkoppelen van de apparatuur door de longfunctieanalist.
 • Een gesprek met de longarts of verpleegkundig specialist over de resultaten van het onderzoek en eventueel over de behandelingsmogelijkheden.
 • Eventueel een gesprek met de longverpleegkundige. Zij geeft informatie over slaapapneu en de behandeling daarvan.

Als u naar het Ommelander Ziekenhuis komt, wilt u dan het volgende meenemen:

 • Uw zorgpas en een geldig legitimatiebewijs.
 • Deze brochure ‘Slaapapneu-straat’.
 • Nachtkleding óf T-shirt waarin u slaapt. Er worden namelijk meetinstrumentjes (sensoren) vastgeplakt op uw huid en uw nachtkleding. Zorgt u ervoor dat de kleding die u draagt, als u naar het Ommelander Ziekenhuis komt, niet te strak is.
 • Bijgesloten vragenformulier. Het formulier graag thuis invullen en afgeven aan de longarts.

Er wordt een sensor bevestigd op de middel- of ringvinger van de hand waarmee u niet schrijft. Er mag op de nagel van deze vinger geen nagellak of een kunstnagel zitten, omdat dit de meting verstoort. Wij verzoeken u daarom de nagellak of de kunstnagel van de betreffende vingers van tevoren te verwijderen.

Aansluiten

Aan het einde van het eerste dagdeel dat u op onze polikliniek bent, sluit de longfunctieanalist de apparatuur aan op uw nachtkleding. Hiermee kunt u gewoon rondlopen totdat u naar bed gaat.

Voordat u naar huis gaat, kunt u over uw nachtkleding inclusief de apparatuur uw normale kleding aantrekken; zorgt u dat uw kleding niet te strak is, want u heeft het kastje om uw buik.

De apparatuur bestaat uit:

 • Een klein kastje (soort computertje) dat u om de buik krijgt en dat alle gegevens verzamelt terwijl u slaapt.
 • Een band om de borst en de buik om de ademhaling te meten.
 • Een plakker aan de vinger voor de registratie van de hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed.
 • Indien u kunstnagels heeft of nagellak gebruikt, is het belangrijk dat minstens 1 nagel (middel- of ringvinger) aan de niet-dominante hand, vrij is van nagellak of kunstnagel.
 • Een klein slangetje dat onder de neus zit om de in- en uitgeademde lucht te kunnen meten.

De sensor die de in- en uitgeademde lucht gaat meten, kunt u ’s avonds voor het slapen gaan zelf om uw gezicht aansluiten. Om deze goed te kunnen bevestigen krijgt u een rolletje (allergeenvrije) tape mee. Wilt u de volgende ochtend dit rolletje tape tegelijk met de meetapparatuur inleveren?

Ook krijgt u een formulier mee waarop u kunt aangeven - hoe u heeft geslapen, - hoe laat u naar bed bent gegaan en - hoe laat u bent opgestaan. Wilt u ook het ingevulde formulier de volgende ochtend inleveren bij de longfunctieanalist?

Uw nachtkleding of T-shirt moet u aanhouden totdat de volgende ochtend in het Ommelander Ziekenhuis de apparatuur is afgekoppeld.
U mag niet zelf de apparatuur verwijderen!

Afkoppelen

De volgende ochtend meldt u zich op de afgesproken tijd bij de functieafdeling waar de longfunctieanalist de apparatuur zal afkoppelen. U kunt daarna uw nachtkleding uitdoen en uw dagelijkse kleding weer aandoen.

Voor meer informatie over het slaapapneu-syndroom kunt u kijken op de volgende websites:

Ook kunt u bellen met de longverpleegkundigen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar op het telefoonnummer 088 – 066 1000. U wordt dan ingepland voor een terugbelafspraak. 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback