Uw huisarts heeft u naar de ‘Slaapapneu-straat’ van het Ommelander Ziekenhuis verwezen voor een onderzoek naar de oorzaak van uw vermoeidheid, slaap- en/of snurkklachten.
Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek is de slaapregistratie (polygrafie). Hiermee kan worden vastgesteld of er tijdens uw slaap periodes zijn waarin u (bijna) niet ademt, waardoor het zuurstofgehalte in uw bloed daalt. Er wordt dan gesproken over het slaapapneu-syndroom.

Om deze diagnose snel te kunnen stellen, heeft het longteam van het Ommelander Ziekenhuis een ‘Slaapapneu-straat’ opgezet: verschillende afdelingen werken samen om alle onderzoeken en consulten te kunnen afronden, die nodig zijn om vast te stellen of u het slaapapneu-syndroom heeft en om eventueel een behandelplan te starten.

In deze brochure kunt u lezen over de ‘Slaapapneu-straat’: wat u kunt verwachten en hoe de onderzoeken gaan. Daarnaast kunt u lezen welke voorbereiding dit van u vraagt.

Om de slaapregistratie goed te laten verlopen zijn enkele zaken van belang. Leest u daarom deze brochure goed door!

De ‘Slaapapneu-straat’ bestaat uit een aantal op elkaar aansluitende en met elkaar samenhangende afspraken met verschillende zorgverleners en afdelingen. Wij doen daarom een dringend beroep op u om alleen als het echt niet anders kan, te bellen voor een andere afspraak: 088 – 066 1000.

Eerste dagdeel: 

 • Het aankoppelen van meetapparatuur (polygraaf) door de longfunctieanalist. 
 • U kunt daarna naar huis.

Tweede dagdeel: 

 • U kunt thuis de apparatuur afkoppelen en volgens afspraak inleveren bij de balie. De longfunctie-analist geeft u hiervoor instructies mee.
 • Eventueel een consult met de Keel-Neus-Oorarts, (KNO-arts) die tevens een onderzoek doet naar een eventuele vernauwing van de neus- en keelholte. 
 • Hierna kunt u naar huis.

Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek krijgt u een afspraak thuis gestuurd of de secretaresse van het slaapcentrum belt u voor het maken van een afspraak. Deze afspraak bestaat uit:

 • Een (bel) consult met de longarts of de verpleegkundig specialist over de resultaten van het onderzoek en eventueel over de behandelingsmogelijkheden. 
 • Indien er behandeling zal worden ingezet volgt aanvullend een gesprek met de slaapapneu verpleegkundige. Zij geeft informatie over slaapapneu en de behandeling daarvan.

Als u naar het Ommelander Ziekenhuis komt voor het aansluiten van de apparatuur, wilt u dan het volgende meenemen: 

 • een geldig legitimatiebewijs.
 • deze brochure ‘Slaapapneu-straat’. 
 • Nachtkleding óf T-shirt waarin u slaapt. Er worden namelijk meetinstrumentjes (sensoren) vastgeplakt op uw huid en uw nachtkleding. Zorgt u ervoor dat de kleding die u draagt, als u naar het ziekenhuis komt, niet te strak is.

Er wordt een sensor bevestigd op de middel- of ringvinger van de hand waarmee u niet schrijft. Er mag op de nagel van deze vinger geen nagellak of een kunstnagel zitten, omdat dit de meting verstoort. Wij verzoeken u daarom de nagellak of de kunstnagel van de betreffende vingers van tevoren te verwijderen.

Aansluiten
Aan het einde van het eerste dagdeel dat u op onze polikliniek bent, sluit de longfunctieanalist de apparatuur aan op uw nachtkleding. Hiermee kunt u gewoon rondlopen totdat u naar bed gaat.
Voordat u naar huis gaat, kunt u over uw nachtkleding inclusief de apparatuur uw normale kleding aantrekken; zorgt u dat uw kleding niet te strak is, want u heeft het kastje om uw buik.

De apparatuur bestaat uit: 

 • Een klein kastje (soort computertje) dat u om de buik krijgt en dat alle gegevens verzamelt terwijl u slaapt. 
 • Een band om de borst en de buik om de ademhaling te meten.
 • Een plakker aan de vinger voor de registratie van de hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed.
 • Indien u kunstnagels heeft of nagellak gebruikt, is het belangrijk dat minstens 1 nagel (middel- of ringvinger) aan de niet-dominante hand, vrij is van nagellak of kunstnagel. 
 • Een klein slangetje dat onder de neus zit om de in- en uitgeademde lucht te kunnen meten.

De sensor die de in- en uitgeademde lucht gaat meten, kunt u ’s avonds voor het slapen gaan zelf om uw gezicht aansluiten. Om deze goed te kunnen bevestigen krijgt u een rolletje (allergeenvrije) tape mee. Wilt u de volgende ochtend dit rolletje tape tegelijk met de meetapparatuur inleveren?

Ook krijgt u een formulier mee waarop u kunt aangeven - hoe u heeft geslapen, - hoe laat u naar bed bent gegaan en - hoe laat u bent opgestaan. Wilt u ook het ingevulde formulier de volgende ochtend inleveren bij de longfunctieanalist?

Afkoppelen
De volgende ochtend levert u op de afgesproken tijd de apparatuur in bij de balie (routenummer 9)

Voor meer informatie over het slaapapneu-syndroom kunt u kijken op de volgende website: www.apneuvereniging.nl

Ook kunt u bellen met de secretaresse van het slaapcentrum. Zij is op maandag t/m donderdag bereikbaar op het telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback