Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een schildwachtklierlocalisatie van de afwijking in de borst.

De stof die wordt toegediend hoopt zich op in lymfklieren. De lymfklier die zich het dichtst bij de afwijking in de borst bevindt is de schildwachtklier. Dit kunnen echter ook meerdere klieren zijn. Deze klier wordt in het pathologisch laboratorium onderzocht en geeft informatie over het stadium van uw ziekte. Om deze klier op te sporen, worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een zogenaamde SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan foto's (zogenaamde scans) met behulp van deze straling.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt gewoon eten en drinken. 

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

U krijgt de radioactieve vloeistof op één tot vier plaatsen in de borst ingespoten net onder de huid. De foto’s worden een aantal uren later gemaakt. De wachttijd kan variëren van 2 tot 4 uren. De plaats van de schildwachtklier wordt op de huid gemarkeerd met behulp van een soort geigerteller. Het gebeurt een enkele keer dat de schildwachtklier niet zichtbaar wordt. In bepaalde gevallen kan het onderzoek dan herhaald worden om toch te proberen de schildwachtklier zichtbaar te maken.

De foto’s worden gemaakt in liggende houding en duren iedere keer ongeveer 45 minuten.

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 1 week een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. U krijgt dan een “vliegbrief” mee, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

De uitslag zal door de nucleair geneeskundige zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan uw chirurg.

Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling tenzij anders is afgesproken.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback