Azathioprine behoort tot de groep van immuunmodulerende en immuunsuppressieve geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat deze geneesmiddelen in staat zijn de activiteit van het immuunsysteem en het ziekteproces zelf af te remmen. Het doel van dit type medicijnen is dan ook: 1. het beperken van de beschadiging door uw reumatische/auto-immuun ziekte 2. het verbeteren van de algemene conditie door remmen van de ziekteactiviteit.

De tabletten à 25 mg (ImuranÒ mitis) of à 50 mg (ImuranÒ) kunnen het beste 2 à 3 maal daags worden ingenomen. De tabletten heel innemen, niet stukbijten, met ten minste een glas water (200 ml), bij voorkeur ten minste 1 uur vóór óf 3 uur ná een maaltijd/inname van melk.

Na het starten met het gebruik van Azathioprine kan het 8 tot 12 weken duren voordat u verbetering van uw klachten bemerkt. Uw arts zal u daarom mogelijk ook adviseren om naast Azathioprine andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te (blijven) gebruiken.

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelend reumatoloog, verpleegkundig specialist of apotheker.

Als bijwerkingen zijn o.a. beschreven:

  • stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg

Hierop zal uw bloed regelmatig worden gecontroleerd.

  • verhoogde vatbaarheid voor infecties, zoals gordelroos
  • maagdarmstoornissen, misselijkheid
  • spierpijn, gewrichtspijn
  • koorts, rillingen, duizeligheid        
  • leverfunctiestoornissen, nierfunctiestoornis
  • Hiervoor zal uw bloed ook gecontroleerd worden.
  • mogelijk, zelden, bepaalde vormen van kanker

Indien één of meerdere van deze verschijnselen zich bij u voordoen kunt u uiteraard het beste uw huisarts, verpleegkundig specialist of reumatoloog hiervan op de hoogte brengen.

In verband met mogelijke bijwerkingen is het noodzakelijk regelmatig bloed te laten controleren. De eerste drie maanden 1x / 2 weken, daarna 1x / 8 weken. Wanneer u de afspraak niet opvolgt om volgens voorschrift het bloed te laten controleren, krijgt u het dringend advies om geen Azathioprine te gebruiken.

Zwangerschap: Alleen op strikte indicatie gebruiken, in overleg met uw behandelend reumatoloog. Indien na een zorgvuldige afweging azathioprine toegediend wordt tijdens de zwangerschap, zal zo nodig de dosering worden verlaagd. Wanneer een zwangerschap wordt overwogen, is het verstandig dit met uw behandelend arts te bespreken.

Borstvoeding: Azathioprine gaat in geringe hoeveelheden over in de moedermelk. Er zijn tot nu toe echter geen nadelige effecten op de zuigeling gemeld. Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af. Wacht eventueel met het geven van borstvoeding tot 4–6 uur na inname van Azathioprine. Overweeg bij volledige borstvoeding bloedbeeld en leverfunctie van de zuigeling te controleren.

Azathioprine kan in enkele gevallen niet zomaar worden gecombineerd met andere medicijnen. Dat geldt vooral als u ook voor jicht wordt behandeld met Allopurinol. Indien uw huisarts of andere specialist het nodig vindt dat u Allopurinol moet gebruiken, informeer deze dan altijd over uw behandeling met Azathioprine zodat de dosis hiervan kan worden aangepast naar een veilige hoeveelheid.

Bij operaties en tandheelkundige ingrepen hoeft u niet te stoppen met Azathioprine.

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Wanneer u in verband met reizen vaccinaties denkt nodig te hebben, dient u te overleggen met uw behandelend reumatoloog of verpleegkundig specialist. Zij verwijzen u door naar de GGD.

Bron: Farmacotherapeutisch Kompas 2016 en Reumatologen Noord-Nederland

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback