Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een lymfescan.

Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe de toegediende stof in het lymfesysteem wordt opgenomen. Dit geeft informatie over de afvloed door het lymfesysteem in een bepaald gebied van het lichaam. Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan scans met behulp van deze straling.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt gewoon eten en drinken. 

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

U krijgt de radioactieve vloeistof op twee plaatsen van elke hand of voet ingespoten net onder de huid. Op 3 momenten worden er foto’s gemaakt: Meteen na de injecties, na 30 minuten en na 2 uur. Tijdens de wachttijd is het belangrijk dat u gaat bewegen om de lymfestroom te activeren. De foto’s worden gemaakt in liggende houding.

Het maken van de foto’s duurt iedere keer ongeveer 20 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts, zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback