Het vermoeden bestaat dat uw kind koemelkeiwit-allergie heeft. De verschijnselen van de koemelkeiwit-allergie zoals eczeem, problemen met ontlasting, overdag veel huilen, buikkrampen en/of spugen variëren en ook de mate waarin zij optreden kan erg verschillend zijn. Daarom is de aanwezigheid van deze allergie bij heel jonge kinderen moeilijk te meten. De koemelk-eliminatie-provocatietest is een betrouwbare manier om bij zuigelingen deze allergie aan te tonen. Op deze pagina kunt u lezen hoe deze test verloopt en wat dit van u vraagt.

Om een betrouwbare uitslag van de test te krijgen is het belangrijk dat de darmen van uw kind rustig zijn. Daarom vragen wij van u om minimaal 2 weken, maar het liefste 4 weken voordat de test wordt gedaan, thuis uw kind al koemelkeiwit-vrije voeding te geven.

Op de testdagen mag uw kind ’s morgens thuis nog gewoon de koemelkeiwit-vrije voeding hebben.

Uitstellen test bij vaccinatie en/of ziekte

Als uw kind 2 dagen voor de test een vaccinatie heeft gehad, kan de test niet doorgaan. Wilt u ons dit zo spoedig mogelijk laten weten? Wij kunnen met u dan een nieuwe afspraak plannen.

Wilt u ook zo spoedig contact met ons opnemen wanneer uw kind op de dag van de test koorts heeft, ziek is of hoest en/of verkouden is? Want dan kan de test niet doorgaan. Er wordt dan in overleg met u een nieuwe afspraak gemaakt.

Voor deze test komt u 2 keer met uw kind naar het ziekenhuis met een week tussen de eerste en tweede afspraak.

Uw kind wordt beide keren voor deze test een halve dag opgenomen op de afdeling Dagverpleging. Om een objectieve observatie te garanderen, krijgt uw kind voeding waarvan noch de arts, noch de verpleegkundige of u weet of het wel of geen koemelkeiwit bevat. De testkit bevat twee zakjes voeding, gemerkt als A en B. De eerste keer wordt zakje A gebruikt.

De test bestaat uit het geven van de testvoeding volgens een opbouwschema met steeds een pauze van 30 minuten. Kindjes met deze allergie kunnen reageren met bijvoorbeeld huiduitslag, buikkrampen en/of spugen, als ze opnieuw voeding met koemelk krijgen. De kinderverpleegkundige houdt op een speciale lijst bij welke reactie bij uw kind optreedt na het geven van de voeding.

Na de laatste keer dat uw kind de testvoeding krijgt, blijft het nog 1 uur op de afdeling. In totaal duurt de test 3½ uur.

De totale opnameduur is in het algemeen 4 tot 5 uren. Dit is afhankelijk van de reacties van uw kind en de starttijd. Tijdens de test mag uw kind zo nodig de voeding van thuis gebruiken. U kunt de hele tijd bij uw kind blijven.

Wij raden u aan om de voeding die uw kind thuis krijgt mee te nemen naar het ziekenhuis.

Het is belangrijk dat u thuis uw kind de eerste dagen blijft observeren. Het kan namelijk zijn dat reacties zoals buikkrampen of spugen, wat later optreden of dat de ontlasting anders is. Het is verstandig om dit te noteren en eventueel een foto te maken.

Als u voor de tweede test naar het ziekenhuis komt, bespreekt de kinderverpleegkundige met u hoe het thuis is gegaan. Thuis geeft u uw kind weer de koemelkeiwit-vrije voeding.

Een week na de eerste test volgt de tweede test. Deze test wordt op dezelfde manier gedaan als de eerste keer, alleen wordt nu zakje B gebruikt.

Ook na de tweede test is het belangrijk dat u uw kind thuis de eerste dagen blijft observeren om te zien of het een reactie heeft op de gegeven voeding. Thuis blijft u de koemelkeiwit-vrije voeding geven.

Ongeveer een week na de tweede test heeft u een afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde. U krijgt dan van de kinderarts de uitslag van de test.

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Dagverpleging, via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: 088 - 066 1000.


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback