Voor uw behandeling is het nodig dat u medicijnen of chemotherapie via de bloedvaten krijgt toegediend. Uw bloedvaten kunnen van deze handelingen schade ondervinden. Hierdoor kan het steeds moeilijker worden om toegang tot een bloedvat te krijgen door middel van prikken. Dit wordt vaak als onprettig ervaren. Een PICC-lijn kan deze problemen voorkomen.
PICC staat voor: peripherally inserted central catheter ofwel 'perifeer ingebrachte centrale catheter'.
Een PICC-lijn is een dun slangetje (katheter) dat via een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de katheter komt uit in een groot bloedvat, vlak boven het hart. Het inbrengen vindt plaats onder röntgendoorlichting eventueel m.b.v. contrastmiddel.

De behandeling vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De behandeling wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door MBB-ers (radiodiagnostisch laboranten).

Voor de behandeling is het nodig om informatie te hebben over de stolling van uw bloed. 1-3 Dagen voor het voor het inbrengen van de PICC-lijn wordt er daarom bloed bij u afgenomen.

Bepalen bloedstollingswaarden

Laat ……………..….…………….. dag d.d. .……..……………………
tussen 8.00 - 12.00 uur uw bloedstollingswaarden bepalen bij het laboratorium in het ziekenhuis. 

Let op:
Het formulier voor het laboratorium moet u meenemen. 

Uw bloedstollingswaarden moeten binnen gestelde normen zijn om de PICClijn veilig te kunnen inbrengen. Het kan dus zijn dat u vlak voor de behandeling te horen krijgt, dat het niet door kan gaan. Er wordt dan een nieuwe afspraak met u gemaakt.

Tenzij u een vochtbeperkt dieet heeft, raden wij u aan de dag voor het onderzoek voldoende (1,5 tot 2 liter) te drinken.

Wij raden u aan op de dag van het inbrengen van de PICC-lijn, ruim zittende bovenkleding te dragen.
Op de afgesproken tijd kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.

Een MBB-er haalt u op en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. In deze kleedkamer wordt u gevraagd uw bovenkleding uit te doen.

In de onderzoekkamer neemt u op uw rug plaats op de onderzoektafel. De radioloog bepaald in welke arm de PICC-katheter geplaatst wordt. Deze arm wordt steriel afgedekt.
De radioloog en de MBB-er dragen tijdens de behandeling een steriele jas, een mondneusmasker en handschoenen.

Met behulp van een echoapparaat wordt de ader in de bovenarm opgezocht waarin de PICC-lijn geplaatst wordt.
De PICC-katheter kan in beide armen worden ingebracht, bij voorkeur de linker bovenarm iets boven de elleboogsplooi.

De insteekplaats en het onderliggende weefsel worden via een injectie verdoofd. Dit kan een onaangenaam gevoel geven. Als de verdoving is ingewerkt, prikt de radioloog de ader aan. Vervolgens wordt de PICC-lijn in de ader geschoven met behulp van een geleidedraad. U voelt hier weinig van.
Nadat de PICC-lijn is ingebracht, controleert de radioloog of deze op de goede plek ligt.

Als de PICC-lijn op de juiste plek ligt, wordt het gedeelte dat buiten het lichaam zichtbaar is met een speciale fixatiepleister (Statlock®) op zijn plaats gehouden. Het geheel wordt afgedekt met een doorzichtige foliepleister (Tegaderm®). Aan het uiteinde, daar waar het infuus aangekoppeld kan worden, wordt een aan- of afsluitdop geplaatst. Van de laborant ontvangt u een katheter-ID-kaart met belangrijke informatie over de bij u ingebrachte katheter.

Een PICC-lijn plaatsing is in principe een veilige behandeling. Soms is het niet mogelijk het bedoelde bloedvat aan te prikken of er een PICC-lijn in op te voeren. In overleg met de arts wordt dan besloten om de procedure opnieuw in te plannen of er wordt naar een alternatief gekeken. Complicaties die op kunnen treden zijn: Trombose, infectie en een bloeduitstorting.

U krijgt plaatselijke verdoving toegediend in de vorm van lidocaïne. Indien u bekend bent met een overgevoeligheid voor lidocaïne, wilt u ons dit melden? Er zal dan een ander middel worden gebruikt.

Soms wordt de ligging van de PICC-lijn m.b.v. contrastmiddel gecontroleerd. Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1%) treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling.
Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen.
Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

Het inbrengen van een PICC-lijn duurt ongeveer 1 uur.

Als u zich goed voelt, mag u direct na het inbrengen van de PICC-lijn naar huis. U mag zelf autorijden.

 • U mag met de PICC-lijn gewoon douchen. U dient zowel de fixatiepleister (Statlock®) als de doorzichtige foliepleister (Tegaderm®) te laten zitten! Tevens dient u de arm te bedekken met huishoudfolie, zodat deze extra wordt beschermd tegen het douchewater.
 • Wanneer de insteekplaats onder de doorzichtige folie (Tegaderm®) vochtig is geworden, dan moet deze opnieuw verzorgd worden.
 • Baden, zwemmen en saunabezoek worden afgeraden in verband met het risico op infectie.
 • Het is raadzaam om niet zwaarder te tillen dan 10 kg.
 • Laat geen bloed afnemen uit de arm waarin de PICC-katheter is geplaatst (dus wel uit de PICC-lijn zelf, maar niet uit een andere ader van deze arm).
 • Laat geen bloeddruk meten aan de arm, waarin de PICC-lijn zit, deze kan hierdoor verstopt of beschadigd raken.
 • U dient de katheter-ID-kaart gedurende u de PICC-lijn heeft, bij u te dragen.

LET OP: Neem contact op met de afdeling waar u behandeld wordt, bij de volgende punten:

 • Bij tekenen van roodheid, zwelling, warmte, pijn, koorts en/of koude rillingen. Dit zijn tekenen van een infectie ter hoogte van de insteekplaats of van de bovenarm.
 • Wanneer er lekkage is van vocht of bloed naast de PICC, bijvoorbeeld doordat het afsluitdopje los is geraakt. 
 • Als uw arm/schouder opgezwollen of pijnlijk is na het inspuiten. De positie van de PICC is mogelijk veranderd. 
 • Bij kortademigheid, hoesten of pijn ter hoogte van de borstkas. Dit kan duiden op een luchtembolie.

Als u in het ziekenhuis verblijft, verzorgt de verpleegkundige de PICC-lijn. In de thuissituatie verleent de thuiszorg deze zorg aan u. 

 • De eerste week na het plaatsen van de PICC-lijn wordt de doorzichtige foliepleister (Tegaderm®) dagelijks verschoond tot het droog is. Hierna wordt deze 1 x per week verschoond, tenzij de pleister verontreinigd is. In dat geval wordt deze meteen vervangen.
 • De PICC-lijn dient elke keer voor en na gebruik worden doorgespoeld (geflushed) met een zoutoplossing (NaCl 0,9%).
 • Ook als de PICC-lijn even niet in gebruik is, moet deze twee keer per week worden verzorgd en doorgespoten. 
 • De connector moet na ieder gebruik van de PICC-lijn worden vervangen. 
 • De fixatiepleister (Statlock®) wordt eens per drie weken vervangen of eerder als deze los raakt.

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend specialist. Er wordt besproken of de behandeling door kan gaan of uitgesteld moet worden.

 • Bij verhindering verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
 • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
 • Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback