De huisarts of de kinderarts heeft je verwezen naar de kinderarts of kinderneuroloog, omdat je veel hoofdpijn hebt. Omdat je regelmatig last hebt van hoofdpijn, is het goed om uit te zoeken welke type hoofdpijn het is, wanneer deze optreedt en hoe die het beste behandeld kan worden. Hiervoor heeft ons ziekenhuis een speciale polikliniek: de hoofdpijnstraat voor kinderen. Deze folder geeft algemene informatie over de gang van zaken op deze polikliniek.

De hoofdpijnstraat is een kennis- en behandelcentrum voor kinderen met hoofdpijn.
Alle aandacht is erop gericht om vast te stellen wanneer en waardoor de hoofdpijn ontstaat, welke klachten dit geeft en hoe je hiermee omgaat. Als dat duidelijk is, wordt bekeken of en hoe dit behandeld kan worden en door wie.

Wij vragen aan je ouders/verzorgers van tevoren een uitgebreide vragenlijst in te vullen en als je tien jaar of ouder bent, vul je zelf ook een lijst in. Vervolgens word je samen met je ouders/verzorgers uitgenodigd op het spreekuur, waar je gezien wordt door het hoofdpijnteam. Er worden deze ochtend meerdere kinderen met hoofdpijn ingepland.

Tussen 8.45 en 11.00 uur wordt je gezien door de kinderarts, de kinderneuroloog en door de fysiotherapeut.
Daarna bespreken de kinderarts, kinderneuroloog, fysiotherapeut en een psycholoog alle kinderen.

Rond 11.30 uur zal door één van de artsen met jou en je ouders/verzorgers besproken worden wat de behandeling en/of vervolg beleid zal zijn. In overleg met jou wordt er bekeken of eerst nog verder onderzoek moet plaatsvinden voordat gestart wordt met de behandeling. Hierbij valt te denken aan bloed- of röntgenonderzoek. Is dat het geval, dan krijg je de afspraak hiervoor meteen mee of wordt deze binnen enkele dagen thuis gestuurd.
Vervolgens wordt besproken wat de beste behandeling is en wie je gaat behandelen.

De behandeling kan bestaan uit leefregels, medicijnen, fysiotherapie en/of gesprekken met een kinder- en jeugdpsycholoog.

De hoofdpijnpolikliniek streeft ernaar om een juiste hoofdpijndiagnose te stellen en snel een juiste behandeling in te zetten.

Je bent de hele ochtend in het ziekenhuis. Het streven is voor 12.30 uur het bezoek afgerond te hebben. Voor koffie/ thee/ fris wordt gezorgd.

Hieronder volgt een kort overzicht van wat je verwachten kunt als je behandeld wordt op de hoofdpijnpolikliniek voor kinderen: 

  • De vragenlijsten zijn uitgebreid, maar niet moeilijk om in te vullen. Er zijn geen foute antwoorden. Wel is het belangrijk dat je alle vragen beantwoordt. 
  • Na het invullen dienen je ouders/verzorgers binnen een week de vragenlijst(en) terug te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 
  • Zodra wij de vragenlijsten hebben ontvangen is je (al geplande) afspraak definitief. 
  • Het hoofdpijnspreekuur wordt gehouden op de polikliniek Kindergeneeskunde van het Ommelander Ziekenhuis. 
  • Het eventuele vervolg van de behandeling wordt samen met jou afgesproken tijdens het bezoek aan het hoofdpijnspreekuur.

Wanneer je de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, moet je dit tijdig telefonisch doorgeven. Wij kunnen dan iemand anders in jouw plaats uitnodigen.
Je kunt desgewenst een nieuwe afspraak maken tijdens werkdagen tussen 09.00 en 12.00 en 13.30 en 16.30 uur, telefoon 088-0661000.

Je hebt recht op juiste en volledige informatie. Pas als je voldoende inzicht hebt, kun jij of kunnen je ouders/verzorgers weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets je niet geheel duidelijk is, vraag de kinderarts of kinderneuroloog dan om nadere uitleg. Om jouw gegevens zo compleet mogelijk te bewaren zullen de ingevulde vragenlijsten worden toegevoegd aan jouw digitale ziekenhuisdossier.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback