De behandelend specialist heeft voor u een afspraak gemaakt op de geheugenpolikliniek van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Deze polikliniek is een onderdeel van de polikliniek Neurologie. Hieronder leest u meer over de geheugenpolikliniek.

Geheugenproblemen of andere veranderingen in het denken kunnen een gebruikelijke uiting zijn van normaal verouderende hersenen, maar kunnen ook een symptoom zijn van een ziekte. Daarbij kan het gaan om een hersenziekte of een ziekte buiten de hersenen, zoals een schildklieraandoening.

Bij de Geheugenpolikliniek zijn de volgende disciplines betrokken:

 • neuroloog 
 • klinisch neuropsycholoog en GZ-psycholoog 
 • internist Ouderengeneeskunde 
 • specialist Ouderengeneeskunde (Team 290)

Dit multidisciplinair team kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld:

 • psychiater (Dignis/Lentis)
 • logopedist 
 • diëtist
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut

De geheugenpolikliniek van het Ommelander Ziekenhuis is opgezet in de vorm van een dagdiagnostiek. Dat wil zeggen dat na het intakegesprek met de neuroloog, alle gewenste vervolgonderzoeken op de geheugenpolikliniek zoveel mogelijk op één dag worden gepland. Wij realiseren ons dat dit voor u een intensieve dag zal zijn.

Tijdens uw bezoek aan de geheugenpolikliniek is er voor u een gesprek gepland met een klinisch neuropsycholoog of GZ-psycholoog, gevolgd door een neuropsychologisch onderzoek.

Wat doet de neuroloog?
Een neuroloog is gespecialiseerd in aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. De neuroloog heeft een gesprek met u en uw naaste gevoerd om uw geheugenproblemen in kaart te brengen. Ook heeft deze arts een lichamelijk onderzoek bij u afgenomen.

Wat doet de klinisch neuropsycholoog of GZ-psycholoog?
De betreffende psycholoog is gespecialiseerd in de relatie tussen de werking van de hersenen, gedrag en het dagelijkse functioneren. De psycholoog voert eerst een intakegesprek met u en uw naaste. In dit gesprek komen uw cognitieve problemen aan de orde en worden uw achtergrondgegevens met u doorgenomen.

In het algemeen volgt na het intakegesprek met de psycholoog een neuropsychologisch onderzoek bestaande uit testen en vragenlijsten. Het afnemen van de testen en vragenlijsten gebeurt door een psychodiagnostisch medewerker.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)
De testen zijn gericht op bepaalde functies zoals geheugen en concentratie. De vragenlijsten kunnen gaan over hoe u bijvoorbeeld met problemen omgaat en welke klachten er zijn. Het psychologisch onderzoek duurt in het algemeen circa twee uur.

MRI-scan van het hoofd
Op indicatie van de neuroloog wordt er op de afdeling Medische beeldvorming een MRI-onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek worden uw hersenen in beeld gebracht (zie ook de folder Geheugenpolikliniek MRIonderzoek).

Om te kunnen zorgen dat het MRI-onderzoek ook volgens planning kan worden uitgevoerd, is het belangrijk dat u thuis de bijgevoegde controlelijst invult. Neemt u de ingevulde controlelijst mee naar uw afspraak op de Geheugenpolikliniek. Mocht bij u geen MRI-onderzoek gedaan kunnen worden, dan kan het zijn dat er in plaats daarvan een CT-hersenen wordt uitgevoerd.

Bespreking in het multidisciplinair team
De uitslagen van de onderzoeken en de bevindingen van de neuroloog, de betreffende psycholoog en eventuele andere disciplines worden besproken in het multidisciplinair team. Het kan zijn dat de onderzoekuitslagen en de gesprekken aanleiding geven voor nader onderzoek.

Uitslaggesprek met eventuele vervolgafspraken
Na het tweede bezoek aan de geheugenpolikliniek wordt met u een afspraak gemaakt voor een uitslaggesprek. Dit is in het algemeen twee weken na het tweede bezoek aan de geheugenpolikliniek. De neuroloog en de psycholoog bespreken dan met u de resultaten van de onderzoeken, de conclusie van het multidisciplinair team en de vervolgstappen.

Als u naar het Ommelander Ziekenhuis komt voor uw afspraak op de geheugenpolikliniek, wilt u dan het volgende meenemen: 

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs); 
 • uw (digitale) zorgpas met verzekeringsgegevens; 
 • de lijst van de apotheek met de medicijnen die u gebruikt (en/of de doosjes/potjes);
 • de medicijnen die u nodig heeft tijdens de dag dat naar u de geheugenpolikliniek komt; 
 • uw leesbril en hoorapparaten als u deze heeft.

Tot slot vragen wij u om bij alle afspraken een belangrijke naaste, bijvoorbeeld uw partner of een ander familielid, mee te nemen.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, belt u gerust op werkdagen naar de polikliniek Neurologie via het algemene telefoonnummer van het Ommelander Ziekenhuis: 088 – 066 1000.

Meer informatie over de geheugenpolikliniek vindt u ook op onze website.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback