Uw behandelend arts verwijst u naar de Functieafdeling voor een fietsergometrie. We noemen dit onderzoek ook wel inspanningstest, inspanningsonderzoek of fietstest.

Een fietsergometrie geeft ons informatie over uw inspanningsvermogen. Tijdens de test kijken we naar eventuele ritmestoornissen of zuurstoftekort van uw hartspier.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U mag gewoon eten en drinken. Maar neem liever geen zware maaltijd vlak voor het onderzoek.

Neem ook uw medicijnen gewoon in. Tenzij u op de polikliniek is verteld dat u een met bepaald medicijn moet stoppen of afbouwen. Wanneer dit voor u van toepassing is, heeft u dit duidelijk doorgekregen van uw cardioloog. U kunt na het onderzoek weer doorgaan met dit medicijn.

We raden u aan om gemakkelijk zittende kleding te dragen tijdens de fietstest.

Een gespecialiseerde hartfunctielaborant voert het onderzoek uit.

Voor het onderzoek vragen we u om uw bovenlichaam te ontbloten. Vrouwen kunnen tijdens het onderzoek hun beha aanhouden. U krijgt elektrodes op uw borst geplakt. Hiermee bewaken we uw hartslag gedurende de gehele test op een monitor. Tijdens de test maken we hartfilmpjes (ECG’s). Ook meten we tijdens de test regelmatig uw bloeddruk.

Voordat u gaat fietsen, spreken we een bepaald tempo met u af. Het fietsen begint op een gemakkelijk niveau, maar wordt gedurende de test steeds zwaarder. Het is van groot belang dat u zo lang mogelijk doorfietst, maar ook dat u eventuele klachten meteen meldt aan de hartfunctielaborant.

De fietstest zelf duurt ongeveer 8 tot 12 minuten. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Eventuele risico’s zal uw behandelend arts van tevoren met u bespreken.

Na de inspanningstest verwijderen we de elektrodes en mag u op eigen gelegenheid naar huis. U kunt in het ziekenhuis niet douchen na het onderzoek. Er is wel de mogelijkheid om u even op te frissen.

Uw behandelend cardioloog bekijkt uw onderzoeksresultaten na afloop van het onderzoek. Via de cardioloog krijgt u schriftelijk of telefonisch de uitslag. Of u krijgt een oproep voor het spreekuur.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u hier na het lezen van deze tekst nog vragen over? Aarzel dan niet om deze aan de medewerkers van de Functieafdeling te stellen. U bereikt de Functieafdeling via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback