Bij een biopsie van de buik onder echogeleide worden stukjes weefsel (biopten) verkregen met behulp van een holle naald. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming. Het weggenomen weefsel wordt onderzocht in het Pathologisch Anatomisch laboratorium.

De biopsie wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Als u bloedverdunners gebruikt, hoort u van uw specialist of u hiermee tijdelijk moet stoppen.  

U wordt voor dit onderzoek één dag opgenomen in het ziekenhuis.

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u gedurende 3 uur, voorafgaand aan het onderzoek, niet meer mag eten, drinken, roken of snoepen.  

Voorafgaand aan het onderzoek wordt er bloed bij u afgenomen om de stolling te bepalen. Deze moet binnen gestelde normen zijn om de biopsie veilig te kunnen uitvoeren. Het kan dus zijn, dat u vlak voor het onderzoek te horen krijgt, dat het onderzoek niet door kan gaan. Er wordt dan een andere afspraak met u gemaakt.

Vanaf de verpleegafdeling gaat u op een bed naar de afdeling Medische Beeldvorming waar de echogeleide biopsie wordt uitgevoerd.

Bij een echogeleide biopsie haalt de radioloog met een holle naald een stukje weefsel (=biopt) uit de buik. Eerst wordt de plaats van de biopsie bepaalt met behulp van een echo-onderzoek. Deze wordt eventueel gemarkeerd op de huid. De radioloog bepaalt ook in welke houding u moet liggen. Nadat de biopsieplaats is schoongemaakt met desinfectans en plaatselijk is verdoofd, maakt de radioloog in de huid een sneetje van circa twee millimeter voor het inbrengen van de biopsienaald. Het kan zijn dat tijdens het onderzoek aan u gevraagd wordt de adem in te houden. 

De radioloog neemt daarna met de naald een biopt. Dit geeft een drukkend gevoel, maar wordt in het algemeen niet als pijnlijk ervaren. Er worden enkele stukjes weefsel weggenomen om er zeker van te zijn dat er voldoende materiaal wordt verkregen om te onderzoeken. Na afloop van het onderzoek wordt op het snijwondje een pleister geplakt. Vervolgens wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Een biopsie is in principe een veilige ingreep. Slechts in zeldzame gevallen ontstaat na deze ingreep een bloeding. Opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn om deze complicatie goed te behandelen.

U krijgt plaatselijke verdoving toegediend in de vorm van lidocaïne. Indien u bekend bent met een overgevoeligheid voor lidocaïne, wilt u ons dit melden? Er zal dan een ander middel worden gebruikt.

  • Na het onderzoek komt de verpleegkundige regelmatig het wondje en uw bloeddruk controleren.
  • U moet het eerste uur in dezelfde houding blijven liggen. Daarna moet u nog drie uur bedrust houden, maar mag u wel in bed draaien en rechtop zitten.
  • Vanaf twee uur na het onderzoek mag u weer eten en drinken.
  • Indien de radioloog dit noodzakelijk vindt, wordt er ongeveer drie uur na de punctie op de afdeling Medische Beeldvorming nog een echo van de buik ter controle gemaakt. Als alle controles goed zijn, kunt u na ongeveer 4 uur weer naar huis.
  • Wij raden u aan om vervoer naar huis te regelen.
  • Na een biopsie van de lever kunt u pijn in uw rechterschouder krijgen. Dit komt door het lekken van wat bloed en gal uit de biopsieplaats in de lever. Een dergelijke lekkage irriteert het middenrif aan uw rechterzij, en voelt u als pijn in de schouder. U kunt daarvoor pijnstillers vragen.

De uitslag van de biopsie van de buik krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend specialist. Er wordt besproken of de behandeling kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

  • Uw eventuele medicijnen, met uitzondering van bloedverdunnende medicijnen, kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
  • Bij verhindering verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beelvorming via het algemene telefoonnummer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback