Uw behandelend arts of specialist heeft u doorverwezen naar de diëtist. In deze brochure vindt u informatie over wat de diëtist voor u kan betekenen.

Een dieet is een voeding die om medische redenen aan speciale eisen moet voldoen.
Zo kan het zijn dat u bepaalde voedingsstoffen in uw voeding meer, minder of zelfs helemaal niet mag hebben. Het kan ook gaan om gewijzigde consistentie van uw voeding.
Dit kan betekenen dat u gemalen of vloeibare voeding krijgt.

Als een dieet onderdeel is van de behandeling, dan stelt de diëtist een dieetbehandelplan op. Samen met u stelt de diëtist vast wat de behandeldoelen zijn en houdt hierbij rekening met uw eetpatroon en persoonlijke situatie. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten wordt vaak gezien als inbreuk op het dagelijks leef- en eetpatroon. De diëtist kan u daar zo veel mogelijk bij begeleiden en motiveren.

Bij opname stelt de verpleegkundige u een aantal vragen over het gewichtsverloop en uw eetlust om een indruk te krijgen van uw voedingstoestand. Hiervoor wordt binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen de SNAQ-scorelijst gebruikt. Als er risico is op ondervoeding, wordt er met een energie- en eiwitverrijkt dieet gestart waarbij bijvoorbeeld eiwitrijke snacks tussendoor geserveerd worden.
Indien u ondervoed bent volgens de uitkomst van de SNAQ-scorelijst, zal de diëtist langs komen om een individueel dieetbehandelplan met u op stellen. De diëtist heeft daarnaast extra aandacht voor voeding rondom een operatie, omdat goede voeding het herstel bevordert en complicaties kan voorkomen. Indien nodig, wordt er gestart met aanvullende drink- en of sondevoeding. Als u naar huis gaat, geeft de diëtist indien nodig voedings- /dieetadviezen voor thuis mee.


Op poliklinische spreekuren geven diëtisten advies over voeding bij bijvoorbeeld diabetes, COPD, kanker, hart- en nierfalen of bijvoorbeeld voor of na een operatie. De diëtisten werken multidisciplinair met bijvoorbeeld specialistisch verpleegkundigen, logopedisten en fysiotherapeuten. Tevens organiseren de diëtisten regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor bepaalde groepen patiënten.

Kortom, u kunt met al uw vragen over uw voeding of dieet bij de diëtist terecht.

De diëtisten behandelen alleen patiënten die zijn opgenomen in het Ommelander Ziekenhuis of patiënten die worden verwezen door de specialist.

De diëtisten zijn aanwezig op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Wilt u een afspraak maken? U kunt de diëtist bereiken via het algemene telefoonnummer van het Ommelander Ziekenhuis: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback