U zult binnenkort geopereerd worden in verband met borstkanker. Het behandelteam heeft u voorgesteld om voorafgaand aan de operatie een chemotherapeutische behandeling te ondergaan. In deze folder staat beschreven hoe deze behandeling, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de medisch oncoloog, verloopt.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een chemotherapie te volgen, voordat u geopereerd wordt, namelijk: 

  • bij een uitgebreide tumor die lastig te opereren is. Door de chemotherapie wordt de tumor kleiner en kan er wel geopereerd worden; 
  • de mogelijkheden van een borstsparende operatie worden vergroot, door eerst chemotherapie te geven. Dit geldt vooral bij een relatief grote tumor in een relatief kleine borst.

Een bijkomend voordeel van een chemotherapie voorafgaand aan de operatie is dat duidelijk wordt hoe gevoelig de tumor is voor chemotherapie

Maken van een MRI
Om het effect van deze chemotherapie goed te kunnen beoordelen moet u twee keer naar de afdeling Medische Beeldvorming voor het maken van een MRI van de borst. Hoe dit onderzoek verloopt kunt u lezen in de folder “MRI onderzoek”.
Met behulp van een MRI zijn de exacte afmetingen van de tumor vast te stellen.

De eerste MRI wordt gemaakt voordat u met de chemotherapie start. Na ¾ van de behandeling wordt nogmaals een MRI gemaakt om het eindresultaat vast te stellen.

De chemotherapie
Welke soort chemotherapie u krijgt, is persoonsgebonden en afhankelijk van verschillende factoren. Uw arts zal u uitleggen wat in uw situatie van toepassing is. De verpleegkundig specialist Medische Oncologie kan eventueel een toelichting op deze uitleg geven.

Voordat u met de therapie start geeft de verpleegkundig specialist Medische Oncologie u uitleg over de werking van de chemotherapie, de mogelijke bijwerkingen en de medicatie die er is om deze bijwerkingen te voorkomen.

U krijgt de chemotherapie per infuus. Een verpleegkundige met veel ervaring in het toedienen van de chemotherapie zal de chemotherapie toedienen. Dit gebeurt op de afdeling Dagbehandeling.

In de periode dat u de chemotherapie krijgt, heeft u regelmatig een controleafspraak bij de verpleegkundig specialist Medische Oncologie.

Na 3/4 van de behandeling wordt een MRI van de borst gemaakt om het effect van de therapie te meten. Hierna wordt dit resultaat wederom besproken in het multidisciplinaire patiënten-overleg met UMCG en Ommelander Ziekenhuis Groningen. Daarna zal u een gesprek met de chirurg hebben om het operatievoorstel te bespreken.

Als u vragen heeft kunt u die altijd stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u voor vragen terecht bij één van de verpleegkundig specialisten: 

  • de verpleegkundig specialist Medische Oncologie is aanspreekpunt voor alle vragen tijdens het neo-adjuvante chemotherapeutisch traject; 
  • de verpleegkundig specialist Mammacare is casemanager van de borstkankerzorg.

De verpleegkundig specialisten zijn op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 08.00-16.30 uur via het algemene nummer van het ziekenhuis: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback