U komt binnenkort naar het Ommelander Ziekenhuis voor een blepharoplastiek en/of een ptosiscorrectie. Op de polikliniek Oogheelkunde heeft u van de oogarts en assistenten al veel informatie over de behandeling gekregen. Op deze pagina kunt u deze informatie nog eens rustig nalezen.

Blepharoplastiek
Blepharoplastiek is een ander woord voor een correctie van de bovenste oogleden.
Door veroudering en verslapping van de huid en bindweefsel ontwikkelen veel mensen in de loop der jaren een teveel aan huid van de oogleden. Ook kan er vet uit de oogkas naar voren gekomen zijn door verslapping van het onderhuids bindweefsel.
Wanneer de huid over de ooglidrand hangt, kan het een vermoeid gevoel geven en beperkingen van de bovenste helft van het gezichtsveld veroorzaken. Een ooglidcorrectie kan dan uitkomst bieden. In het algemeen wordt de operatie aan beide oogleden gedaan om de symmetrie te bevorderen.

Bij een blepharoplastiek worden in het algemeen beide ogen in één sessie geopereerd.

Ptosiscorrectie
Bij een ptosis is er sprake van te laag hangend(e) ooglid/-leden. Dit kan aangeboren (congenitaal) zijn of kan op latere leeftijd zijn ontstaan (verworven).
Bij een aangeboren ptosis is de spier (zogeheten ‘waakspier’) die het ooglid moet optillen, niet voldoende ontwikkeld.
Een verworven ptosis kan verschillende oorzaken hebben. Op oudere leeftijd komt het vaak door een verslapping van de spier in het ooglid. Ook op jongere leeftijd kan de spier aangetast worden, meestal komt dit voor bij het langdurig dragen van harde contactlenzen. Een enkele keer wordt een ptosis veroorzaakt door een afwijking van de zenuwen en/of spierziekten.

Bij een ptosiscorrectie wordt meestal eerst het resultaat van één oog afgewacht voordat het andere oog eventueel geopereerd wordt.

Na een operatie kunnen er blauwe plekken ontstaan, deze verdwijnen over het algemeen binnen 2 weken.

Zeer zeldzaam zijn bloedingen die naar achter het oog zakken. Daarbij kan de oogzenuw bekneld raken. Indien het oog naar voren komt, het oog niet meer goed kan draaien of er pijn of verminderd zicht of dubbelzien ontstaat moet u contact opnemen.

Uw oogleden kunnen na de operatie gezwollen zijn. Zelden komt een wondinfectie voor of wordt de wondgenezing verstoord.

Het bereiken van een volledige symmetrie van beide ogen is niet altijd mogelijk.

Gezondheidsvragenlijst
Op de polikliniek Oogheelkunde heeft u een gezondheidsvragenlijst gekregen om thuis in te vullen. De oogarts gebruikt de vragenlijst bij de voorbereiding van de operatie. Wilt u alle vragen beantwoorden en daarna de volledig ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk terugsturen in de bijgeleverde retourenvelop.

Wanneer u de vragenlijst al op de polikliniek heeft ingevuld, kunt u de bovenstaande tekst als ‘niet van toepassing’ beschouwen.

Medicijnlijst
Als u een medicijnlijst heeft (handgeschreven, van uw apotheek of van uw huisarts) zouden wij u willen vragen een kopie van deze lijst bij te voegen aan de retourenvelop voor uw gezondheidsvragenlijst. Wanneer u veel medicijnen gebruikt, hebben wij het liefst een lijst van de apotheek.

Medicijngebruik voorafgaande aan de operatie
Wanneer u bloed verdunnende medicijnen gebruikt is het belangrijk om dit te melden aan uw behandelend oogarts.
In overleg met de oogarts wordt besloten of u vooraf wel/niet moet stoppen met uw bloedverdunners. Dit hoort u op de polikliniek tijdens de uitleg van de operatie.

Het is daarom belangrijk dat u alle medicijnen duidelijk vermeldt op uw gezondheidsvragenlijst of in een aparte lijst aangeeft.

Plastabletten
Als u plastabletten gebruikt is, raden wij aan die niet in te nemen op de dag van de operatie.

Vergoeding
Voorafgaand aan de operatie heeft de assistente van de polikliniek Oogheelkunde bij uw zorgverzekeraar een machtiging aangevraagd. De zorgverzekeraar bepaalt of uw operatie wel of niet vergoed wordt.
Wanneer uw operatie niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, moet u de kosten zelf betalen. De kosten van de operatie zijn circa €750.

Vervoer na de operatie 
U mag na de operatie NIET zelf auto rijden of (brom)fietsen. Regelt u daarom van te voren het vervoer naar huis.

Verhinderd?
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. U kunt dit doen op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur via 088- 566 2000. Er kan dan iemand anders in uw plaats worden geholpen.

Voorbereiding thuis
Op de dag van de opname volgt u thuis de onderstaande richtlijnen op:

  • geen dagcrème of make-up (dit geldt voor alle soorten make-up); 
  • geen nagellak, gelnagels of versieringen op de nagels (vingers en tenen); 
  • geen sieraden;
  • geen piercings in de buurt van het operatiegebied.

Daarnaast adviseren wij u om kleding aan te trekken die prettig zit. Wanneer u brildragend bent of contactlenzen draagt, neemt u dan een brilkoker of een lenzendoosje met vloeistof mee.

De opname
Op de operatiedag moet u zich melden op de locatie die op de 1ste bladzijde van deze folder is aangegeven.

- Als u zich moet melden op de polikliniek Oogheelkunde:
Bij aankomst komt neemt u de ingang naar de polikliniek Oogheelkunde. Deze vindt u aan de rechterzijde naast de hoofdingang van het ziekenhuis. U meldt zich met een geldig legitimatiebewijs aan bij een van de aanmeldzuilen. Controleer op het bonnetje dat uit deze zuil komt of uw aanmelding goed is gelukt. Zo niet meldt u zich bij de balie.

Hierna neemt u plaats in de wachtkamer van de polikliniek. U wordt hier opgehaald. De voorbereiding en operatie vinden plaats in een behandelkamer op de polikliniek.

- Als u zich moet melden op verpleegafdeling 1B;
Bij aankomst gaat u via de hoofdingang van het ziekenhuis naar binnen. U meldt zich met een geldig legitimatiebewijs aan bij een van de aanmeldzuilen in de hal van het ziekenhuis. Nadat u zich heeft aangemeld (let op: u krijgt geen ticket), volgt u route 74. U komt dan bij de informatiebalie van de afdeling 1B op de 1e verdieping. Daar meldt u zich aan en u wordt vervolgens naar de wachtruimte van de afdeling gebracht.

De verpleegkundige van de afdeling haalt u hier op en heeft met u in een spreekkamer een opnamegesprek. Daarna gaat de verpleegkundige aan de hand van de gegevens na of uw rechter- of linkeroog geopereerd gaat worden en markeert met een viltstift op uw voorhoofd het te opereren oog. Ook krijgt u de oogmedicatie toegediend.

U gaat onder begeleiding van een verpleegkundige lopend naar het operatiecomplex. Daar krijgt u eerst een operatiejasje over uw eigen kleding en een hoesje over uw schoenen. Op uw hoofd krijgt u van de verpleegkundige een operatiemuts.

De operatie
Tijdens de operatie zit u in een stoel die in horizontale stand is gezet en u krijgt over uw hoofd een dunne doek met daarin een uitsparing voor het oog, zodat alleen het te behandelen deel zichtbaar is voor de oogarts.

Vervolgens doet de oogarts op het te opereren gebied jodium en worden ook de correctielijnen op het ooglid getekend. Daarna krijgt u van de oogarts nog een verdovingsdruppel in het oog en een plaatselijke verdoving door middel van een injectie.

- blepharoplastiek
De oogarts voert de blepharoplastiek uit door het teveel aan huid, en zo nodig ook wat onderhuids vet, weg te halen.

- ptosiscorrectie
De oogarts voert de ptosiscorrectie uit door de pees van de verslapte spier in te korten.

Hierna hecht de oogarts de wondranden. Onderhuids worden daarvoor oplosbare hechtingen gebruikt. De wondranden in de huid worden gehecht of gelijmd.
Indien de huid wordt gehecht komt u circa 11 dagen na de operatie op de polikliniek om de hechtingen te laten verwijderen.

Zowel een blepharoplastiek als een ptosiscorrectie duurt ongeveer 45 minuten.

Na de operatie
Na een blepharoplastiek krijgt u indien nodig een drukverband op beide ogen dat circa twee uur moeten blijven zitten om de kans op een eventuele nabloeding te verminderen.

Na de ptosiscorrectie krijgt u op het geopereerde oog een verbandje, dat u de volgende ochtend kunt verwijderen.

Van de assistente of oogarts krijgt u instructies voor thuis.

Na de operatie kan het ooglid rood en/of gezwollen zijn. Na verloop van tijd gaat de rode kleur over in blauw.
Het zicht kan na de operatie tijdelijk wat minder zijn door de zwelling.
Over het algemeen heeft u geen pijn na de operatie. U kunt wel een trekkend gevoel ervaren in uw voorhoofd.
Een eventuele gevoelloosheid van de rand van de oogleden verdwijnt in het algemeen na enkele maanden.
Het kan zijn dat de ogen de eerste paar dagen na de operatie niet goed sluiten. Dit herstelt zich vanzelf.

Instructies voor na de operatie 

  • Tegen de pijn kunt u zo nodig paracetamol innemen (gebruik volgens de bijsluiter).
  • U mag douchen na de operatie. Maar de wond mag de eerste week na de operatie niet nat worden. Past u op met het gebruik van shampoo.
  • U mag contactlenzen en/of make-up weer dragen één week nadat eventuele hechtingen zijn verwijderd.
  • U mag een week na de operatie weer sporten.
  • Om de zwelling van de oogleden te verminderen kunt u deze met een ijsmasker (verkrijgbaar bij de drogist) koelen. Leg het ijsmasker NOOIT rechtstreeks op de huid, maar doe het altijd eerst in een washandje!
  • Wees het eerste half jaar na de operatie voorzichtig met direct zonlicht op de oogleden. De littekens bevatten weinig pigment en kunnen daardoor sneller verbranden.

Bij vragen en/of klachten kunt u tijdens kantoortijden van 08:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 16:30 uur bellen en vragen naar de polikliniek Oogheelkunde: 088 - 066 1000.
Buiten kantoortijden kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen en vragen naar de afdeling 1B: 088 - 066 1000.

In het weekend kunt u bellen naar de Huisartsenspoedpost: 0900- 9229.

Bij de ontwikkeling van deze folder is gebruikt gemaakt van de folders Ooglidchirurgie van de commissie patiëntenvoorlichting NOG 2014.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback