In deze folder leest u informatie over de behandeling van de tenniselleboog d.m.v. percutane autologe bloedinjectie. Een tenniselleboog is een ontsteking van de peesaanhechting bij de elleboog. De behandeling vindt plaats onder echogeleide op de afdeling Medische Beeldvorming.

Bij de behandeling van de tenniselleboog met percutane autologe bloedinjectie wordt uw eigen bloed afgenomen. Na plaatselijke verdoving van de huid wordt dit ingespoten ter plaatse van de pijnlijke peesaanhechting bij de elleboog. Deze behandeling heeft als doel de ontsteking van de peesaanhechting bij de elleboog te genezen.

Er is geen voorbereiding nodig voor deze behandeling. U hoeft niet nuchter te zijn. Eventuele medicatie hoeft niet te worden gestopt.

Op de afgesproken dag kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. Een röntgenlaborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. Daar wordt u verteld welke kledingstukken u in verband met het onderzoek uit moet doen. 

U neemt plaats op een stoel naast de onderzoektafel. Door de röntgenlaborant wordt eerst een kleine hoeveelheid bloed (enkele milliliters) afgenomen uit de niet aangedane arm.

De röntgenlaborant roept vervolgens de radioloog op. Uw aangedane arm komt vervolgens in een steun te liggen waar, onder echogeleide, de plaats en diepte van de inspuiting nauwkeurig wordt bepaald. Dan volgt desinfectie en plaatselijke verdoving van de huid. Vervolgens worden er met behulp van een automatisch injectiesysteem nauwkeurig gelijktijdig 12 gaatjes in de aangedane, pijnlijke pees geprikt en wordt er wat van uw eigen bloed achtergelaten in de pees. De injectie duurt slechts enkele seconden.

De behandeling duurt ongeveer 20-30 minuten.

De eerste dagen kunt u een beurs gevoel in de elleboog ervaren. U moet er rekening mee houden dat u in de eerste week wat meer klachten kunt hebben dan voor de behandeling. De elleboog mag wel volledig belast worden, alleen zware werkzaamheden worden gedurende 1 week afgeraden. Het volledige herstel duurt minimaal 8 tot 16 weken. 

Na de behandeling mag u gewoon deelnemen aan het verkeer.

  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
  • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer 088-0661000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback