De term e-health staat voor zorg via internet. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld inzage in uw eigen zorgdossier (bijvoorbeeld Mijn Ommelander) of contact met uw behandelaar of een (gedeeltelijke) behandeling via internet.

De term Blended houdt in dat de normale persoon-tot-persoon (face-toface) gesprekken met de psycholoog worden gecombineerd met online behandelmodules.

 • Op een zelfgekozen tijd, plaats en in eigen tempo werken aan je klachten. 
 • Een effectievere behandeling, doordat informatie beter wordt onthouden, waardoor klachten sneller afnemen. 
 • De kwaliteit van de behandeling stijgt, doordat de therapiesessies met de psycholoog beter kunnen worden benut. 
 • U heeft altijd toegang tot de eigen e-health module, ook nadat de behandeling is afgesloten. 
 • Werken in een beveiligde omgeving waarbij uw privacy wordt geborgd.
 • Gebruiksvriendelijke programma’s voor allerlei klachten of voor verstevigen van de eigen krachten, die zijn ontwikkeld vanuit de behoeftes van patiënten (bv. uw eigen videobehandelaar kiezen). 
 • Laagdrempelig e-health contact met de psycholoog is mogelijk buiten de therapie sessies om. 
 • Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met video’s, animaties en creatieve opdrachten, in plaats van lange teksten. 
 • Via blended e-health kunt u eventueel ook uw naasten of andere behandelaars betrekken bij uw behandeling zodat zij ook handvatten krijgen ten aanzien van het omgaan met uw klachten. 
 • U kunt eventueel deelnemen aan online patiëntengroepen, bijvoorbeeld lotgenotencontacten. 
 • U kunt een persoonlijk dagboek bijhouden (deze is niet in te zien door de behandelaar). 
 • E-health is volop in ontwikkeling, bijvoorbeeld Virtual Reality kan hier in de toekomst ook een onderdeel van gaan uitmaken.

Het Ommelander Ziekenhuis werkt met het e-health programma van Therapieland. Zie voor meer informatie www.therapieland.nl

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoeken en/of behandelingen. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen.

U bereikt de polikliniek Medische Psychologie van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur via het algemene telefoonnummer 088- 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback