De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Als u naar het ziekenhuis komt, rekenen wij namelijk niet iedere röntgenfoto, injectie en onderzoek apart af. Zij worden als het ware samengevoegd in één ‘pakketje van zorg’. Dit pakketje komt op de rekening te staan. Zo’n pakketje noem je een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

Bron: Uitlegvideo "Betalen van ziekenhuiszorg" van de Nederlandse Zorgautoriteit

U komt in ons ziekenhuis na een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts. Een medisch specialist stelt een diagnose. Op basis hiervan start een behandeling. Wat voor rekening u ontvangt, hangt af van de zorg die u heeft gekregen. Als u bijvoorbeeld moest overnachten in ons ziekenhuis kan de rekening hoger zijn dan wanneer u meteen naar huis ging.

Wanneer uw behandeling is afgelopen, wordt op basis van alle vastgelegde informatie de uiteindelijke DBC bepaald. Deze DBC heeft een specifieke code.

Uw zorgverzekeraar en ons ziekenhuis spreken samen de prijs af voor een DBC. Deze afspraken komen tot stand door onderhandelingen. De prijzen liggen niet wettelijk vast. Zorgverzekeraars kunnen voor behandelingen zelf kiezen met welk ziekenhuis zij welke afspraken.

De prijs van de DBC komt op uw rekening te staan. De rekening stuurt het ziekenhuis naar u of uw zorgverzekeraar. Omdat ziekenhuiszorg onder uw eigen risico valt, betaalt u uw gehele of een deel van uw eigen risico.

Heeft ons ziekenhuis een prijsafspraak met uw zorgverzekering gemaakt over uw behandeling? Dan krijgt u deze volledig vergoed. Heeft het ziekenhuis geen prijsafspraak met uw zorgverzekering gemaakt? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de behandeling zelf moet betalen. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Lees meer over ziekenhuiskosten waarmee u te maken kunt krijgen.

Er zijn ruim 5000 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van uw eerste consult bij de medisch specialist tot en met uw laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat (poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie) kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van of er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.

U kunt onze prijslijsten bekijken in onderstaande documenten.

Prijzen DBC’s en overige producten (passantenprijzen)

Prijzen onverzekerde zorg

Prijslijst Dure Geneesmiddelen

* Passantenprijzen zijn de prijzen voor behandelingen die ziekenhuizen in rekening brengen als er geen contract is met de zorgverzekeraar. Naast passantenprijzen voor DBC-zorgproducten, zijn er ook passantenprijzen voor add-on geneesmiddelen, ook wel dure geneesmiddelen genoemd.

Sinds 1 januari 2018 zijn de declaratieregels rondom telefonische consulten in de medisch specialistische zorg veranderd. Een telefonisch consult wordt nu beschouwd als een fysiek polibezoek.

Als de zorg het toelaat, kunnen specialist en patiënt een deel van de behandeling telefonisch afhandelen. Het telefonisch consult voorkomt daarmee dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is. Een principe waar het Ommelander Ziekenhuis Groningen volledig achter staat. De medisch specialist beoordeelt of het in uw situatie mogelijk is om een consult telefonisch in te plannen.

Eigen risico

Vanaf 1 januari 2018 is de regelgeving rondom declaratie van telefonische consulten veranderd. Het telefonisch consult wordt, als het inhoudelijk te vergelijken is met een fysiek polibezoek nu ook beschouwd als een fysiek polikliniekbezoek. Een telefonisch consult  of een beeldbelconsult dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal dus ook op uw nota komen te staan en is bij de verzekeraar te declareren. Dat kan, afhankelijk van de overige zorg die u heeft ontvangen, wel gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Heeft u vragen over de kosten van uw behandeling? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Debiteuren.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback