Gebruik maken van ziekenhuiszorg kan u geld kosten. Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Mogelijk betaalt u zelf ook een deel. Het is belangrijk voor u te weten dat niet alle behandelingen en onderzoeken worden vergoed. Het betalen van de kosten is altijd uw eigen verantwoordelijk.

Woont of werkt u in Nederland? Dan is het wettelijk verplicht dat u zich verzekert tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Houdt u altijd rekening met het verplichte eigen risico.

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt? Dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u misschien een deel van de kosten zelf betalen. Dit is afhankelijk van uw zorgpolis. Het is daarom goed om van tevoren na te vragen of uw behandeling wel of niet vergoed wordt. Dit kunt u vragen aan uw zorgverzekeraar.

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Heeft uw zorgverzekeraar een contract met ons ziekenhuis? Dan wordt deze zorg door uw zorgverzekeraar vergoed. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, tenzij u hier andere afspraken over heeft gemaakt.

Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen.

Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal 885 euro.

Verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg

Verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg vallen niet onder het eigen risico. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage als er geen medische indicatie is voor de bevalling. Dit geldt ook voor kraamzorg. 

Moet de baby na de bevalling in het ziekenhuis blijven (met andere woorden: is er wel sprake van een medische indicatie)? Dan mag de moeder 28 dagen (gerekend vanaf de dag van de bevalling) bij haar kind in het ziekenhuis blijven. Houd er rekening mee dat deze kosten onder het eigen risico vallen.
Wilt u meer weten over zwangerschap en de zorgverzekering? Wij verwijzen u naar de website van de consumentenbond.

Een aantal ziekenhuisbehandelingen wordt niet uit de basisverzekering vergoed, of maar gedeeltelijk. Dat betekent dat u de rekening – of een deel daarvan – zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor in de meeste gevallen aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, hangt af van de polisvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door. Zo komt u te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering.

Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, helemaal zelf betalen. Wij sturen deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Heeft ons ziekenhuis voor uw behandeling geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Wij brengen dan de zogenaamde passantenprijzen in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Passantenprijzen zijn de prijzen voor behandelingen die ziekenhuizen in rekening brengen als er geen contract is met de zorgverzekeraar. Naast passantenprijzen voor DBC-zorgproducten, zijn er ook passantenprijzen voor add-on geneesmiddelen, ook wel dure geneesmiddelen genoemd.

U kunt overstappen naar een zorgverzekeraar die wel een contract heeft met ons ziekenhuis. Of u kunt overstappen naar een restitutiepolis die u keuzevrijheid van zorgaanbieder biedt. U kunt één keer per jaar van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande zorgverzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Bent u, ondanks de wettelijke verplichting, niet verzekerd? Dan moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Als u dit niet doet, moet u de volledige kosten (de passantenprijzen) van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan eerst een voorschot van de te verwachten kosten. Dit voorschot kunt u contant of met pin in ons ziekenhuis betalen.

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening. Ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback