U heeft een doorverwijzing naar onze zorg nodig, als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Zorg zonder medische noodzaak wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u zelf.

U heeft een verwijzing nodig

U heeft een doorverwijzing voor medisch specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U krijgt van uw verwijzer een verwijsbrief. De verwijzing gebeurt ook wel digitaal.

Heeft u geen geldige verwijzing als u in ons ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Of dat we u pas behandelen als u de juiste verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

In de meeste gevallen krijgt u een doorverwijzing via de huisarts. Ook andere zorgaanbieders of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.
Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen.

Hulp via de Spoedeisende Hulp of huisarts(enpost)

Bezoekt u onze afdeling Spoedeisende Hulp? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de vergoeding met uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico? Dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.

Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering. Hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ’s avonds, in het weekend en op feestdagen geopend. Juist op die tijden dat u niet bij uw eigen huisarts terecht kan.

Zorg zonder medische noodzaak

Zorg zonder een medische noodzaak wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Een voorbeeld van dit soort zorg is cosmetische chirurgie. Deze zorg betaalt u zelf. U kunt ons ziekenhuis vragen wat dit kost.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback