Zoekt u informatie over MS (Multiple Sclerose)? 

We verwijzen u naar de informatie 'Wat is Multiple Sclerose?' op de website msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland is de enige patiëntenvereniging in Nederland voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten. De vereniging biedt haar leden activiteiten en diensten aan die hen ondersteunen bij vragen en problemen. Bijvoorbeeld door het geven van informatie via themabijeenkomsten en hun website. 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback