Nadat de onderzoeken hebben uitgewezen dat het om longkanker gaat, zal de longarts met u de behandelingsmogelijkheden doorspreken. De behandeling en prognose van de longkanker is afhankelijk van het type en het stadium van de tumor, maar ook van uw conditie.

Behandeling bij niet-kleincellige longkanker 

Als er van de tumor geen uitzaaiingen zijn, kan het operatief weggehaald worden. Mocht u voor een operatie in aanmerking komen, dan wordt u geopereerd in het UMCG. Uw longarts van het Ommelander Ziekenhuis Groningen verwijst u door en neemt na de operatie de behandeling weer over. Afhankelijk van het verloop en de uitslag van de operatie, krijgt u mogelijk nog een nabehandeling met chemotherapie en of bestraling.

Het kan zijn dat een patiënt niet fit genoeg is voor een longoperatie. Dan wordt de mogelijkheid van alleen bestraling overwogen.

Zijn er uitzaaiingen ontdekt?

Patiënten met uitzaaiingen van de longkanker in andere organen kunnen behandeld worden met chemotherapie. Het is ook mogelijk dat u in aanmerking komt voor een doelgerichte behandeling met tabletten. Doelgerichte behandeling brengt minder schade toe aan het lichaam dan chemotherapie. Om in aanmerking te kunnen komen voor doelgerichte behandeling moet de kankercel bepaalde karakteristieke kenmerken hebben. Dit is voor longkanker bij slechts een klein deel van de patiënten het geval.

Zijn de uitzaaiingen beperkt gebleven tot de nabije lymfeklieren, dan kan worden behandeld met chemotherapie en of bestraling.

Behandeling bij kleincellige longkanker

Het kleincellige longkanker is een zeer snel groeiende vorm van longkanker. In een maand kan de tumor zich al hebben verdubbeld. Helaas heeft de ziekte zich vaak bij de diagnose al verspreid in meerdere organen (extensive disease). Is deze verspreiding beperkt gebleven tot een borstkashelft dan noemen we het limited disease.
Kleincellige longkanker wordt vrijwel nooit geopereerd. Kleincellige longkanker is echter wel zeer gevoelig voor chemotherapie. In het geval van limited disease wordt er naast chemotherapie ook radiotherapie worden gegeven.

Als u bent behandeld met chemotherapie kan het zijn dat uw hoofd na die tijd wordt bestraald. Dat is om te voorkomen dat daar uitzaaiingen ontstaan.

Als genezen niet meer mogelijk is

Indien de kanker zelf niet meer te behandelen valt zullen we proberen de symptomen van de ziekte wel zo goed mogelijk proberen te bestrijden en te verlichten. Dit noemen we palliatieve zorg.

Het behandelteam

Lees welke mensen er in uw behandelteam zitten.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback