Tijdens het diagnostische traject en tijdens de behandeling wordt u begeleid door de longartsen en de verpleegkundig specialist Longoncologie.

De werkzaamheden van de verpleegkundig specialist zijn onder andere:

  • voorlichting geven aan patiënten met longkanker
  • voorlichting geven bij chemotherapie
  • controle tijdens chemotherapie en na een longkankeroperatie
  • psychosociale begeleiding voor oncologische patiënten en hun naasten, met daarbij zo nodig verwijzing naar andere zorgverleners
  • deskundigheidsbevordering in oncologie voor collega’s verpleegkundigen
  • deelname aan medisch oncologisch wetenschappelijk onderzoek.

De verpleegkundig specialist kan vragen beantwoorden over uw ziekte en behandelingsmogelijkheden. In de gesprekken is ruimte om te praten over emotionele, psychische en/of sociale aangelegenheden die in verband staan met uw ziekte. Ook kan de verpleegkundig specialist u in contact brengen met lotgenoten en met andere zorgverleners.

Bereikbaarheid

De verpleegkundig specialist Longoncologie is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback