LET OP: vanwege maatregelen rondom het coronavirus is de situatie in het ziekenhuis anders dan u gewend bent. Hier leest u de actuele informatie over de maatregelen en uw bezoek aan ons ziekenhuis: https://www.ommelanderziekenhuis.nl/over-ons/nieuws/op-afstand-maar-toch-dichtbij/

Wilt u een afspraak maken met een van onze medisch specialisten, dan is altijd een verwijzing door uw (huis)arts nodig.

Wanneer bent u aan de beurt?

Afspraken zijn niet altijd meer in het ziekenhuis, maar kunnen bijvoorbeeld ook via beeldbellen plaatsvinden. Door het coronavirus wachten veel patiënten al lang op hun afspraak op de polikliniek. Omdat we niet iedereen tegelijk kunnen helpen, bepalen onze artsen in goed overleg welke patiënten wanneer gezien kunnen. U hoeft hierover niet zelf contact met ons op te nemen, wij nemen contact met u op zodra uw afspraak kan doorgaan.
Alle poliklinieken zijn voor het wijzigen of annuleren van een afspraak te bereiken op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur via het speciale telefoonnummer 088 - 566 2000.

Voorafgaand aan uw bezoek aan de polikliniek

Voorafgaand aan uw bezoek aan de polikliniek ontvangt u een flyer met de belangrijkste informatie over uw bezoek aan het ziekenhuis. Ook bellen we u, 24 tot 48 uur voor uw bezoek, om een aantal dingen met u te bespreken. We vragen onder andere of u last heeft van gezondheidsklachten, zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, koorts, reuk- / smaakverlies, en / of diarree, of u contact heeft gehad met een corona-patiënt of huisgenoten heeft die in thuisisolatie zijn. Aan de hand van deze vragen wordt bepaald of uw afspraak in het ziekenhuis door kan gaan. Als uw afspraak wordt geannuleerd, wordt u op een ander moment opnieuw gebeld.

De dag van uw afspraak

We vragen u om zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen als dat mogelijk is. Alleen als dit vooraf met de polikliniek is afgesproken, mag u een begeleider meenemen naar uw afspraak. Kom niet te vroeg, sowieso niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak. De kiosk en het restaurant zijn gesloten. Onze busjes rijden momenteel niet van het parkeerterrein richting de hoofdingang. Als u slecht ter been bent, kunt u zich laten afzetten bij de Smok & Vot bij de hoofdingang.

U betreedt het ziekenhuis niet door de draaideur, maar door de deur daarnaast. De draaideur wordt gebruikt als uitgang. Bij binnenkomst in het ziekenhuis ziet u overal markeringen op de vloer. Die helpen u bij het houden van 1,5 meter afstand tot anderen. Houdt u hier alstublieft rekening mee. Ook zijn er verschillende plekken waar u uw handen kunt desinfecteren. We stellen u opnieuw een paar vragen, om zeker te weten dat u veilig naar binnen kunt. Vervolgens kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuilen. Uiteraard reinigen we de aanraakschermen regelmatig en vindt u ook daar desinfectiemateriaal.

Heeft u een afspraak op de poli Oogheelkunde? Ook dan gaat u via de hoofdingang naar binnen. Nadat u de vragen heeft beantwoord, krijgt u een zogenaamde groene kaart waarmee u naar uw afspraak kunt.

Naar uw afspraak

In het ziekenhuis brengen we looproutes aan zodat u veilig naar uw afspraak op de polikliniek kunt. Op bepaalde plekken is bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer. Ook de balies, wachtruimtes en spreekkamers zien er anders uit dan normaal. Op de grond zijn markeringen aangebracht, in de wachtruimtes zijn beschermingsmiddelen aanwezig en er zijn stoelen weggehaald of afgeplakt zodat patiënten op veilige afstand van elkaar kunnen wachten.

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

Als u voor uw afspraak naar het ziekenhuis komt, neemt u dan het volgende mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs);
  • een overzicht van de medicatie die u gebruikt of recent heeft gebruikt. Dit overzicht kunt u gratis opvragen bij uw apotheek. Ter voorbereiding van uw bezoek aan het ziekenhuis vragen we uw medicatiegegevens op via het Landelijk Schakelpunt (LSP) of bij uw apotheek of uw huisarts. Heeft u hier bezwaar tegen, maakt u dit dan kenbaar bij uw apotheek of huisarts of via www.volgjezorg.nl.

Voor de eerste keer naar het Ommelander Ziekenhuis?

Als u voor de eerste keer komt, is het belangrijk dat we u eerst in ons ziekenhuissysteem inschrijven. U kunt zich voorafgaand aan uw afspraak bij de informatiebalie van het ziekenhuis melden. Daar worden uw gegevens toegevoegd aan het ziekenhuisinformatiesysteem. U dient hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Centraal aanmelden en centraal verblijven

Als u bent ingeschreven, of al eerder bij ons bent geweest, kunt u zich aanmelden bij één van de aanmeldzuilen in de centrale hal. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Hier kunt u ook uw gegevens controleren en eventueel aanpassen.

Als u zich heeft aangemeld ontvangt u uit de zuil een dagticket. Hierop staat uw afspraak. Als u meerdere afspraken heeft staan ze hier allemaal op. Ook staat er een routenummer op het ticket. Zo weet u waar uw afspraak plaatsvindt. U vindt de routenummers terug op de routeborden in het ziekenhuis. 

U kunt vervolgens wachten bij de polikliniek tot de specialist of verpleegkundige u komt halen.

Als u hulp nodig heeft, vraag er dan gerust om bij onze medewerkers, zij helpen u graag.

Uitzonderingen

Bent u slecht ter been, dan kunt u een rolstoel van het ziekenhuis gebruiken. Deze staan bij de hoofdingang van het ziekenhuis.

In de spreekkamer

Tijdens uw eerste bezoek probeert de specialist te achterhalen wat de oorzaak is van uw klachten. Met dit doel stelt hij of zij u allerlei vragen. Om zo veel mogelijk informatie te kunnen geven, is het handig als u van tevoren opschrijft waar u precies last van heeft.
Om een diagnose te kunnen stellen zal de specialist bijna altijd een lichamelijk onderzoek bij u afnemen.

Aanvullende onderzoeken

Het kan zijn dat de specialist niet direct een diagnose kan stellen, maar dat er nadere onderzoeken nodig zijn. De specialist of de secretaresse vraagt u om voor een aanvullend onderzoek naar het laboratorium of de röntgenafdeling van het ziekenhuis te gaan. Houdt u er rekening mee dat u mogelijk even moet wachten. Het lukt niet altijd om alle onderzoeken op dezelfde dag te doen. Het kan zijn dat we een nieuwe afspraak maken.
Pas als duidelijk is wat de oorzaak van uw klachten is, kan de specialist u een voorstel doen voor behandeling. Op dit voorstel komt de specialist in een volgend bezoek terug.

Behandelaar en hoofdbehandelaar

U krijgt in het ziekenhuis een behandelaar toegewezen. Dit kan een arts maar ook een gespecialiseerd verpleegkundige zijn. Heeft u verschillende ziektes dan kunt u soms te maken hebben met meer dan één behandelaar.
Ons uitgangspunt is dat u bij vervolgafspraken op de polikliniek zoveel mogelijk dezelfde behandelaar ontmoet. Het kan echter voorkomen dat u voor uw afspraak een andere behandelaar krijgt. Dit komt omdat artsen in wisselende diensten werken of afwezig zijn in verband met bijvoorbeeld een opleiding.
Soms wordt u eerst door een coassistent (arts in opleiding) gezien en onderzocht. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat vooraf kenbaar maken.
Het is belangrijk dat u elke arts met wie u spreekt vertelt of u ook andere behandelaren heeft. Vertelt u bij een volgend bezoek ook als er iets is veranderd in de afspraken met deze andere behandelaren. Dan kunnen de verschillende artsen hun beleid met elkaar afstemmen.

Bent u verhinderd?

Het kan voorkomen dat u verhinderd bent om op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis te komen. Wilt u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen? U kunt uw verhindering telefonisch doorgeven aan de polikliniek van de betreffende specialist of afdeling. Het telefoonnummer vindt u op de afspraakbrief.
Wij zullen aan de telefoon met u een nieuwe afspraak inplannen.

Bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica

Het ziekenhuis wil verspreiding van deze bacteriën onder patiënten voorkomen. Daarom is het in sommige gevallen belangrijk vooraf aan uw bezoek aan het ziekenhuis te weten of u in een zogenaamde risicogroep valt. Treft u bij uw afspraakbrief een formulier aan met een aantal vragen, wilt u dit formulier dan goed lezen en de vragen invullen? Heeft u een vraag met 'Ja' beantwoord, wilt u dan contact opnemen met de poli waar u een afspraak heeft. Bij het bezoek aan het ziekenhuis graag het formulier meenemen en afgeven aan de specialist of assistente.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback