Op 14 juni 2021 bereikte ons het bericht van Philips over een potentieel veiligheidsrisico bij het beademingsapparaat de Dreamstation. Philips adviseerde eerder om het beademingsapparaat niet meer te gebruiken. Na onderzoek wordt nu toch geadviseerd om het apparaat wel te gebruiken, zolang dit nog niet vervangen of gerepareerd is. Dit advies wordt gegeven door de betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de vier Centra voor Thuisbeademing en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Laatste update: 19 juli 2021, 12.20 uur —  Voor het laatst gecontroleerd: 19 juli 2021, 12.20 uur

Philips adviseerde eerder om het beademingsapparaat niet meer te gebruiken. Na onderzoek wordt nu toch geadviseerd om het apparaat wel te gebruiken, zolang dit nog niet vervangen of gerepareerd is. Dit advies wordt gegeven door de betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de vier Centra voor Thuisbeademing en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Daarom is de afweging gemaakt dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. Stoppen met het apparaat kan voor gebruikers namelijk risico’s met zich meebrengen.

De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend toch geen risico op gezondheidsschade.

Philips waarschuwde vorige maand over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Philips heeft hier onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd. De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Stoppen met het gebruik van het apparaat zou voor gebruikers risico’s met zich kunnen meebrengen.
De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

Wij raden u aan het gebruik van de Dreamstation te hervatten. Hervat sowieso het gebruik van de Dreamstation als u merkt dat uw vermoeidheidsklachten terugkeren.

Let op: als u de behandeling met de Dreamstation 1 tijdelijk staakt, wees dan terughoudend met autorijden. U bent zelf verantwoordelijk voor het besluit om wel of niet deel te nemen aan het verkeer. Wij verwijzen hierbij ook naar de site van het CBR.


Op de korte termijn kan het zijn dat uw (vermoeidheids)klachten terugkeren. Als u door eerder advies tijdelijk gestopt bent met het apparaat, adviseren wij u de behandeling weer te hervatten. Als u langere tijd het apparaat niet gebruikt, is er een verhoogde kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Alle patiënten ontvangen een brief van de leveranciers.

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Alle patiënten ontvangen een brief van de leveranciers.

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. Alle patiënten ontvangen een brief van de leveranciers.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback