Het Tuchtcollege heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij ouders twee van onze medewerkers verantwoordelijk houden voor het overlijden van hun baby.

De uitspraak van het tuchtcollege is dat beide medewerkers de maatregel berisping krijgen opgelegd.

Vanwege de privacy van de ouders gaan we inhoudelijk niet op deze zaak in. Wel vinden we het belangrijk om in algemene zin op deze verdrietige situatie en de rechtszaak te reageren:

“Als ziekenhuis vinden wij deze situatie ontzettend verdrietig voor de ouders; zij hebben hun baby verloren. Het ergste wat je als ouder kan overkomen.

Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om de beste zorg te verlenen aan onze patiënten. Zij doen hun werk naar eer en geweten. Niemand heeft deze verdrietige situatie gewild. Ook op de medewerkers heeft deze rechtszaak dan ook een enorme impact.

We hebben als ziekenhuis de gebeurtenissen uitgebreid geëvalueerd. De kwaliteit van onze zorg staat altijd voorop.”

Het tuchtrecht in de gezondheidszorg is een bijzondere vorm van rechtspraak, waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere zorgverlener heeft gewerkt volgens de geldende professionele standaard. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening staat centraal.

Laatste update: 23-12-2022, 8.45 uur 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback