Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen ons ziekenhuis respectvol met elkaar omgaat. We willen dat iedereen zich bij ons veilig kan voelen. Vandalisme, discriminatie, intimidatie, fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.

Omgangsnormen

Binnen ons ziekenhuis gelden de algemene heersende omgangsregels:

  • Diefstal. Bij diefstal doen wij aangifte bij de politie. De kosten verhalen wij op de dader.
  • Vandalisme en geweld. Bedreigingen, verbaal of fysiek geweld staan wij niet toe. Ook een poging tot fysiek geweld is verboden. Als er sprake is van vandalisme of geweld doen wij aangifte bij de politie. De kosten verhalen wij op de dader.
  • Agressie op de Spoedeisende Hulp (SEH). Het kan gebeuren dat u wat langer moet wachten in de wachtruimte van de SEH. Het is mogelijk dat onder invloed van angst, pijn en onzekerheid het wachten tot verhoogde stress of agressiviteit leidt. Patiënten of begeleiders die zich agressief opstellen en niet tot kalmte kunnen komen, worden door onze beveiligers of door de politie uit het ziekenhuis verwijderd. Ook kan de toegang tot het ziekenhuis worden ontzegd.
  • Seksueel ongewenst gedrag. Seksuele intimidatie (zowel direct lichamelijk contact als woorden, gebaren en gezichtsuitdrukkingen) accepteren wij niet.
  • Discriminatie. Het is verboden personen te benadelen vanwege huidskleur, geloof, sekse, positie, enzovoort.
  • Verdovende middelen. Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Patiënten en bezoekers die overlast veroorzaken en onder invloed zijn van verdovende middelen, worden door onze beveiligers of door de politie uit het ziekenhuis verwijderd (tenzij zij spoedeisende medische zorg nodig hebben).
  • Wapens. Verboden wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan. Deze worden altijd in beslag genomen door onze beveiligers of de politie. De toegang tot het ziekenhuis kan u worden geweigerd.

Verstoring van de openbare orde

Bij verstoring van de openbare orde schakelen wij onze afdeling Beveiliging in. Iedereen binnen het ziekenhuis dient de aanwijzingen van onze beveiligers op te volgen. Overtreedt u de regels of volgt u aanwijzingen niet op? Dit kan leiden tot een waarschuwing of toegangsverbod in het ziekenhuis. Ook kan dit leiden tot aangifte doen bij de politie. Daarbij dragen wij diegene die de openbare orde heeft verstoord over aan de politie. In alle gevallen verhalen wij eventuele gemaakte kosten op de dader.

Onheus behandeld door een medewerker

U mag van onze medewerkers verwachten dat zij u juist en professioneel behandelen. Als u vindt dat u onheus bent behandeld, dan verzoeken wij u om een klacht in te dienen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback