Ons ziekenhuis voert een actief infectiepreventiebeleid. Dit is belangrijk omdat er in een ziekenhuis veel zieke mensen bijeen zijn en daardoor het risico op het ontstaan van infecties groot is. Dat is niet alleen vervelend voor de patiënt, maar brengt ook extra kosten met zich mee. Om ziekenhuisinfecties te voorkomen en zo de kwaliteit en de zorg voor de patiënten te verbeteren, ziet onze afdeling Infectiepreventie er streng op toe dat veiligheidsprotocollen en -richtlijnen door de medewerkers goed worden opgevolgd.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback