Het specialisme Infectiepreventie houdt zich bezig met het voorkomen van infecties. Deze kunnen tijdens of door uw verblijf in het ziekenhuis ontstaan. Infectiepreventie is geen afdeling waar u als patiënt een afspraak mee maakt. Onze infectiepreventiemedewerkers werken achter de schermen. Ze leren zorgverleners hoe zij infecties bij patiënten kunnen voorkomen.

Gang van zaken bij Infectiepreventie

Wat is een infectie?

Als u in het ziekenhuis ligt heeft u vaak een (tijdelijk) verminderde weerstand. Hierdoor bent u vatbaarder voor infecties. Een infectie is een reactie van het lichaam op het binnendringen van micro-organismen. Dit kan een bacterie, virus, parasiet of schimmel zijn. Een infectie staat uw herstel in de weg. Het kan diverse gevolgen hebben: van ongemak tot pijn of (meer) ziek worden. In het ergste geval is een infectie soms zelfs een (mede)doodsoorzaak. 

Waarom infectiepreventie? 

Een infectie kan ontstaan door micro-organismen die al in uw lichaam zitten. Maar ook door besmetting via andere personen. De kans op besmetting is in een ziekenhuis groter dan thuis. Dit komt doordat patiënten dicht bij elkaar verblijven. Ook zijn ze, door een verminderde weerstand, gevoeliger voor besmetting. Helaas zijn infecties niet te voorkomen. Maar door gerichte maatregelen kunnen we het aantal wel verminderen. 

Wat doet de afdeling Infectiepreventie? 

Onze deskundigen infectiepreventie geven scholing en advies over hygiëne en infectiepreventie. Zo leren ze onze medisch specialisten en verpleegkundigen bijvoorbeeld wat de beste manier is om hun handen te wassen. Verder nemen ze maatregelen in het ziekenhuis, zoals: 

  • het opstellen van regels (protocollen) om infecties en de verspreiding daarvan te voorkomen;
  • actie ondernemen wanneer er een uitbraak van een infectieziekte in het ziekenhuis is;
  • adviseren over het reinigen en ontsmetten van medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld chirurgische instrumenten) en endoscopen;
  • het opsporen, registreren en analyseren van ziekenhuisinfecties (om mogelijke verbeteringen in protocollen door te kunnen voeren);
  • het volgen van wereldwijze ontwikkelingen op het gebied van infecties.

Infectiepreventie werkt hierbij intensief samen met de arts-microbioloog van het Medisch Laboratorium (Certe). De arts-microbioloog heeft specialistische kennis van het onderzoeken én het behandelen van infecties. 

Besmetting met BRMO voorkomen
Een belangrijk onderdeel van infectiepreventie is het voorkomen van BRMO besmetting. BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro Organismen en is een verzamelnaam voor bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor de gangbare antibiotica. Er zijn niet veel medicijnen beschikbaar die werken bij een infectie met BRMO. Met deze medicijnen moeten we zuinig omgaan, omdat de bacterie hier anders ook ongevoelig voor kan worden. Alle ziekenhuizen in Nederland nemen maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zo vragen we patiënten voor hun bezoek aan het ziekenhuis om een aantal vragen te beantwoorden. Hiermee kunnen wij een inschatting maken of u een verhoogd risico heeft op besmetting.