Mijn Ommelander is uw persoonlijk online omgeving. U kunt uw geplande afspraken met ons ziekenhuis bekijken, delen van uw medisch dossier bekijken en persoonlijke gegevens bekijken (en deels wijzigen). Mijn Ommelander is op dit moment toegankelijk voor alle patiënten van het Ommelander Ziekenhuis van 16+. Op een later moment wordt het ook mogelijk om met een jongere leeftijd of als gemachtigde voor een andere patiënt in te loggen.

Hieronder ziet u hoe Mijn Ommelander eruitziet.  

Startpagina

Op de startpagina kunt u makkelijk kiezen waar u heen wilt. 

Mijn afspraken

In het onderdeel 'Mijn agenda’ staan al uw afspraken overzichtelijk op een rij. U kunt uw afspraken terugzien tot 1 oktober 2017. Ook ziet u uw geplande afspraken staan. Mijn Ommelander is in ontwikkeling. In de toekomst kunt u hier ook uw afspraken maken, wijzigen en annuleren. Op dit moment is dit nog niet mogelijk.

Mijn medisch dossier

In het onderdeel ‘Mijn medisch dossier’ ziet u delen van uw medisch dossier, namelijk:

  • uitslagen van onderzoeken
  • (verwijs)brieven tussen zorgverleners
  • metingen die in het ziekenhuis zijn gedaan
  • eventuele afspraken die u met uw zorgverlener(s) hebt gemaakt over behandelbeperkingen
  • gegevens over uw gezondheid

U ziet uw uitslagen 6 werkdagen nadat deze in ons ziekenhuis bekend zijn. Mijn Ommelander toont data vanaf 1 oktober 2017. Wilt u oudere of meer gegevens inzien, dan kunt u deze opvragen. Lees hier meer.

Wat als u uw uitslag niet begrijpt, uw zich zorgen maakt of als u vragen heeft? 
De informatie die u in Mijn Ommelander ziet kan zorgen of vragen bij u oproepen. Bespreek deze tijdens uw eerst volgende afspraak met uw behandelaar.

Het kan zijn dat uw behandelaar uw uitslagen nog niet heeft beoordeeld. Wij raden u aan niet zelf conclusies te trekken. Wanneer noodzakelijk neemt uw behandelaar eerder contact met u op.

Mijn gegevens

Hier kunt u uw persoonlijke gegevens die in ons ziekenhuis bekend zijn bekijken en (deels) wijzigen.

Mijn online zorg

Mijn Ommelander is in ontwikkeling. In de toekomst kunt u hier online uw gezondheidszaken regelen. Denk hierbij aan het invullen van een vragenlijst voor uw spreekuur. Op dit moment is dit nog niet mogelijk.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback