Bij Medisch Laboratorium Certe werken verschillende medewerkers (analisten). Hieronder leest u wat iemands functie en verantwoordelijkheid is.

Medewerker Bloedafname

Hij/zij neemt bloed bij uw af en neemt urine en ontlasting in ontvangst. Dit wordt intern (binnen Certe) doorgestuurd voor onderzoek. Ook kunnen testen zoals de ademtest worden afgenomen.

Medewerker Certe (analist)

Hij/zij voert naast de werkzaamheden van de medewerker bloedafname meerdere werkzaamheden uit, zoals het onderzoeken van bloed, urine en ontlasting.

Klinisch Chemicus

De klinisch chemicus is een laboratoriumspecialist, gespecialiseerd op het gebied van klinische chemie. Denk hierbij aan bloed, urine en ontlasting. De klinisch chemicus adviseert de medisch specialisten van ons ziekenhuis onder andere over behandelingen.

Arts-microbioloog

De arts-microbioloog is specialist op het gebied van Medische Microbiologie. Dit betreft virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en andere micro-organismen die overdraagbaar zijn van mens op mens of van dier op mens. Hij/zij levert een bijdrage aan het stellen van een diagnose en adviseert over een behandelmethode. Ook besteedt de arts-microbioloog aandacht aan het voorkomen van infecties. Hij/zij werkt hierbij nauw samen met onze afdeling Infectiepreventie.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback