Er kunnen verschillende redenen zijn voor een medisch specialist om een diëtist bij de behandeling van een oncologiepatiënt te betrekken. Oncologiepatiënten kunnen diëtisten op verschillende momenten in hun traject tegenkomen. De diëtisten ondersteunen patiënten door informatie te geven over voeding voor, tijdens en na de behandeling van kanker.

Als de behandeling van de patiënt bijvoorbeeld bestaat uit bestraling, kan hij (afhankelijk van het bestraalde gebied) last krijgen van bepaalde klachten. Denk hierbij aan keelpijn, een droge mond of darmproblemen bij de bestraling van de buik. Het aanpassen van voeding kan ervoor zorgen dat de patiënt geen extra hinder van de bestraling heeft en dat hij toch voldoende voeding binnenkrijgt. Een diëtist adviseert  hierin en helpt bij de keuze van voedingsmiddelen. Indien nodig kan de diëtist speciale dieetvoeding voor de patiënt regelen. Bijvoorbeeld tijdens chemotherapie, om misselijkheid tegen te gaan.  

Meer informatie over voeding en kanker is te vinden op voedingenkankerinfo.nl en op oncologiedietisten.nl

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback