De mammapolikliniek is een onderdeel van de polikliniek Chirurgie. Vrouwen die klachten hebben aan een borst en die zijn doorverwezen door hun huisarts, kunnen binnen vijf werkdagen terecht bij de chirurg. Zo nodig wordt nog op dezelfde dag vervolgonderzoek gedaan op de röntgenafdeling.

Mammateam 

Het mammateam (team borstkankerzorg) bestaat uit:

 • chirurgen
 • radiologen
 • medisch oncologen
 • verpleegkundig specialisten oncologie (VSO's)
 • pathologen
 • klinisch genetici
 • plastisch chirurgen
 • radiotherapeuten

Het mammateam maakt gebruik van de volgende adviseurs:

 • psycholoog
 • maatschappelijk werk
 • fysiotherapeut
 • diëtist
 • palliatief adviesteam

Multidisciplinair overleg met het UMCG

Als de diagnose borstkanker is gesteld, wordt de situatie van iedere patiënt in een multidisciplinair overleg besproken. Deze multidisciplinaire bespreking vindt iedere donderdag plaats met het multidisciplinaire team van het UMCG. Er wordt een behandeladvies gegeven op basis van de medische mogelijkheden en de wensen van de patiënt. Omdat er een grote diversiteit is aan deskundigen, komt er voor iedere patiënt een afgewogen advies tot stand dat betrekking heeft op zijn of haar specifieke situatie. Dit advies zal de medisch oncoloog binnen een week na het uitslaggesprek bespreken met de patiënt en diens naaste. Vaak is de VSO hier ook bij aanwezig. In dit gesprek met de patiënt wordt vervolgens het behandelplan vastgesteld.

Binnen 24 uur onderzoek en diagnose

Dankzij de nauwe samenwerking in dit team is het mogelijk om aan vrouwen binnen 24 uur uitsluitsel te geven of ze borstkanker hebben of niet.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback