Is blaaskanker een veelvoorkomende vorm van kanker?

In Nederland wordt per jaar in totaal bij ongeveer 5.200 mensen blaaskanker vastgesteld. Daarvan hebben 2.600 mensen een spierinvasief groeiende blaastumor.
De ziekte komt driemaal zo vaak bij mannen als bij vrouwen voor. Blaaskanker wordt vooral bij mensen ouder dan 60 jaar vastgesteld.

Van welke factoren is de behandeling afhankelijk?

De behandeling van blaaskanker is afhankelijk van een aantal factoren:

  • het wel of niet aanwezig zijn van uitzaaiingen
  • wel of geen groei door de blaaswand heen 
  • de plaats van de kanker in de blaas
  • tevens zijn er persoonsgebonden factoren zoals leeftijd, lichamelijke conditie en reactie op de behandeling

Kan ik een second opinion vragen?

Een ‘second opinion’ is het Engelse begrip voor een tweede mening. In de gezondheidszorg kunt u om een tweede mening vragen. Dat wil zeggen dat een andere deskundige een advies of oordeel geeft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een diagnose of een behandeling. Indien u hiervan gebruik wenst te maken worden uw gegevens opgestuurd naar de arts die de second opinion voor u uitvoert.

Hoe krijg ik de uitslag van de onderzoeken?

Na elk onderzoek heeft u een afspraak bij de uroloog. Hij bespreekt met u persoonlijk de uitslag en kan vertellen wat dat in uw situatie betekent. Het verdient de voorkeur een partner of begeleider mee te vragen bij de uitslag van de onderzoeken, zodat de informatie goed opgenomen kan worden.

Wat is het verschil tussen een curatieve en een palliatieve behandeling?

Wanneer een behandeling tot doel heeft genezing te bereiken, dan wordt dat een curatieve behandeling genoemd.
Wanneer een ziekte niet meer te behandelen is, is een palliatieve behandeling mogelijk. Zo'n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of verlichting van de klachten.

Wat als ik een behandeling nodig heb die het Ommelander Ziekenhuis niet biedt?

Een groot gedeelte van de behandelingen kan in de Ommelander Ziekenhuis Groningen plaatsvinden, zoals echo van de blaas en nieren, urineonderzoek, bloedprikken, blaasonderzoeken, röntgen onderzoeken, scans en sommige operatieve ingrepen.

Grotere chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van de blaas vindt plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen en in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Voor de bestraling van de blaas zal u ook doorverwezen worden naar het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Na de behandelingsperiode kunt u weer bij ons terecht voor nazorg en controle door uw arts van het Ommelander Ziekenhuis.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback