Een opname in het ziekenhuis is iets bijzonders. De meeste kinderen vinden dat ook best spannend. Het is daarom belangrijk om de opname goed voor te bereiden.

Website voor kinderen

Speciaal voor kinderen hebben we een website ontwikkeld. Daar kunnen ze alleen of samen met u precies lezen wat er zoal gebeurt in het ziekenhuis. Klik hier voor de kinderwebsite.

Een spoedopname
De meeste opnames op de kinderafdeling zijn acuut. Als ouder heeft u dan weinig of geen tijd om uw kind voor te bereiden op het verblijf in het ziekenhuis. Bij een spoedopname is de volgorde van handelen afhankelijk van hoe ziek uw kind is. U zult zich dan snel moeten aanpassen aan deze situatie.

De artsen en verpleegkundigen proberen u zoveel mogelijk informatie te geven. In spoedeisende gevallen handelen de artsen eerst in het belang van uw kind en geven u daarna uitleg. Bepaalde handelingen zoals bloedprikken en röntgenfoto’s maken, moeten vaak direct worden uitgevoerd. Dit kan voor uw kind vervelend en bedreigend zijn. Wij vragen u om uw kind zoveel mogelijk bij te staan. Hoewel het niet altijd kan, streven we ernaar dat u tijdens de onderzoeken bij uw kind kunt blijven.

Een geplande opname

Is vooraf bekend dat uw kind naar het ziekenhuis moet, dan is het belangrijk dat uw kind goed wordt voorbereid. Het doel is om angst en spanning zoveel mogelijk te beperken. Als de situatie voor uw kind herkenbaar en begrijpelijk is, kan hij of zij beter omgaan met wat er gaat gebeuren. Technische bijzonderheden zijn niet zo belangrijk, maar wel wat het kind waarneemt, ziet, ruikt, hoort of wat het voelt.

Hieronder leest u informatie over voorbereiding en nazorg.

Als jullie dit willen kunnen jullie voorafgaand aan een opname komen kijken op de afdeling. Belt u gerust naar de pedagogisch medewerkers van onze kinderafdeling om een afspraak te maken.  

U en uw kind krijgen dan te horen wat er op de dag van de opname allemaal gaat gebeuren. U mag ook even rondkijken. Zo krijgt uw kind bijvoorbeeld te zien in wat voor bed het komt te liggen, hoe de afdeling eruit ziet en dat de dokters op de operatieafdeling in blauwe pakken rondlopen en mutsjes op hebben.

De voorbereiding gebeurt op een kindvriendelijke manier door een ervaren pedagogisch medewerkster of een kinderverpleegkundige. Dat doet ze aan de hand van fotoboeken. Door deze informatie kan het kind zich een beeld vormen van wat er gaat gebeuren. Hij of zij zal zich minder hulpeloos en minder angstig voelen en daardoor de behandeling vaak beter kunnen ondergaan.

Fotoboekjes op de website voor kinderen

Op de website voor kinderen kunnen kinderen een aantal fotoboekjes bekijken en zich zo zelf voorbereiden op de opname.

Medische ingrepen horen bij een ziekenhuis opname, maar zijn voor kinderen vaak erg naar en kunnen, zeker als het acuut is, zeer bedreigend zijn. Daarbij komt ook dat bij kinderen vaak niet te onderscheiden is waar pijn eindigt en de angst begint. Om te voorkomen dat kinderen in een negatieve spiraal van stress terechtkomen, doen wij aan stressreductie.

Door een kind op een juiste manier te begeleiden en voor te bereiden, stimuleer je het om zijn medische ervaringen op een goede manier te verwerken.

Stressreductieprogramma  

Binnen ons ziekenhuis werken we met een stressreductieprogramma. Er zijn drie aspecten van groot belang als het gaat om het verminderen van stress bij kinderen:

  • de eerste indruk van het kind bij opname is zeer belangrijk voor het kunnen verwerken van de verdere indrukken waar het kind mee te maken krijgt
  • een goede voorbereiding
  • door het kind af te leiden op het moment van een nare behandeling. Bijvoorbeeld door opdrachtjes te geven of vragen te stellen

Goede voorbereiding

U kunt uw kind goed voorbereiden door:

  • te vertellen over de procedure: wat gaat er gebeuren, hoe en waar en door wie
  • te vertellen over de gevoelens die het kind zal ervaren. Negatieve dingen eerlijk vertellen. Positieve dingen benadrukken
  • kinderen zelfcontrole te geven. Bijvoorbeeld zelf de pleister verwijderen, tot drie tellen als de prik komt
  • gedragsinstructie. Hoe help je jezelf en de dokter het beste mee

Meer informatie

Wilt u meer lezen over Stressreductie bij Kinderen? Dat kan in het document: Stressreductie.

Ouderparticipatie betekent dat u als ouder zoveel mogelijk zelf voor uw kind zorgt. In overleg met u maken we afspraken over welke taken u op zich neemt en wat u overlaat aan de verpleegkundige.

U kunt dan bijvoorbeeld denken aan: zelf eten geven, wassen en naar bed brengen. Allerlei dingen die u thuis ook zou doen. Samen met de verpleegkundige kunt u misschien de medicijnen geven of eenvoudige verpleegkundige handelingen leren. Wij geven u graag alle ruimte en hulp bij de opvang van uw kind.

Ouderparticipatie is belangrijk, maar zeker geen verplichting. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u niet volledig kunt helpen in de zorg voor uw kind. Ons belangrijkste uitgangspunt is, dat de zorg voor uw kind optimaal is.

Rooming-in

Rooming-in betekent dat u niet alleen overdag maar ook 's nachts bij uw kind in het ziekenhuis kunt zijn en samen met ons voor uw kind kunt blijven zorgen. Eén van de ouders slaapt dan naast het kind op de kamer. Misschien ligt uw uw kind op een zaal. Dan kan dit betekenen dat u met verschillende ouders en kinderen op die zaal slaapt.

Het kan zijn dat u niet in de gelegenheid bent, of dat de thuissituatie het niet toelaat om dag en nacht bij uw kind te zijn. Probeer in ieder geval bij uw kind te zijn op de moeilijke momenten. U kunt ook besluiten om alleen de eerste dagen te blijven slapen totdat uw kind een beetje gewend is. In overleg met de verpleegkundige is er de mogelijkheid dat in uw plaats bijvoorbeeld een opa of oma of de vaste oppas bij uw kind komt slapen.

Als u blijft slapen, krijgt u 's ochtends een ontbijtje van het ziekenhuis.

Als uw kind naar huis mag verzendt de specialist meestal (digitaal) een ontslagbrief naar uw huisarts. Wanneer de specialist uw kind nog een keer voor controle wil zien, maakt u nogmaals een afspraak in het ziekenhuis of (wanneer mogelijk) op één van onze andere locaties.

Weer thuis

Het is heel normaal dat uw kind bij thuiskomst opgekropte spanningen afreageert. Uw kind kan daardoor de eerste tijd anders zijn. Sommige kinderen willen geen moment alleen worden gelaten, zijn prikkelbaar of erg in zichzelf gekeerd. Anderen gaan (weer) duimzuigen, bedplassen, stotteren, angstig dromen of zijn agressief. Geef uw kind de eerste tijd na de opname wat extra aandacht. Een beetje verwennen kan echt geen kwaad.

Praat over het ziekenhuis

Praat regelmatig over het ziekenhuis. Kinderen die de mogelijkheid krijgen om zich te uiten, kunnen de ziekenhuisopname makkelijker verwerken. Bij kleine kinderen kan dit spelenderwijs met boekjes of hun eigen speelgoed. Grote kinderen kunnen er bijvoorbeeld over praten, tekeningen maken of op school vertellen. 

Als uw kind thuis wordt opgevangen dan verdwijnen de verschijnselen meestal vanzelf, maar niet bij alle kinderen. Sommige kinderen zijn een langere tijd van slag en hebben veel moeite met het verwerken van hun ervaring. Als u behoefte heeft om hierover met iemand te praten, kunt u contact opnemen met uw consultatiebureauverpleegkundige of met uw huisarts.

Bezoek

Als uw kind in het ziekenhuis ligt, is het natuurlijk heel fijn om bezoek te krijgen. Om ervoor te zorgen dat uw kind zo snel mogelijk beter wordt, hebben we een aantal bezoekregels.

Bezoek van ouders en broertjes en zusjes

Ouders en kinderen uit het gezin zijn natuurlijk de hele dag welkom. Kinderen die op bezoek komen mogen niet verkouden, ziek of in contact geweest zijn met kinderziektes, zoals bijvoorbeeld rode hond en waterpokken. Kinderen onder de twaalf jaar mogen alleen onder begeleiding op bezoek komen. Als u als ouder even niet aanwezig kunt zijn, mag u in overleg met de verpleegkundige altijd iemand bij uw kind laten, die in het dagelijks leven ook dicht bij uw kind betrokken is. Wij laten geen bezoek bij uw kind als u even niet aanwezig bent, of u moet dit nadrukkelijk aan ons doorgegeven hebben.

Opening speelkamer

De speelkamer is in principe de hele dag open voor patiëntjes, hun ouders en broertjes en zusjes. Soms is de speelkamer even 'gesloten', omdat deze ook gebruik wordt voor bijvoorbeeld huiswerk maken, of een voorbereiding op een operatie of onderzoek. Overdag is een pedagogisch medewerkster aanwezig in de speelkamer. Zij is er uiteraard ook voor de kinderen op de afdeling die hun kamer niet af kunnen/mogen. Wanneer de pedagogisch medewerkster niet in de speelkamer is, mogen kinderen onder begeleiding van een ouder in de speelkamer zijn. 

Bezoekafspraken overige familie, vrienden en kennissen

Overige familieleden, vrienden en kennissen zijn (in overleg met ouders en kind) van harte welkom op de volgende bezoektijden:

  • bij baby’s, peuters en kleuters van 14.00 uur tot 18.00 uur
  • bij de grotere kinderen van 14.00 uur tot 19.30 uur

Wij vragen u om het bezoek wanneer mogelijk zelf te coördineren. Op de afdeling staat koffie, thee en ranja voor het bezoek klaar. U mag dit zelf pakken. 

Couveusekamer

Op de couveusekamer gelden specifieke bezoekregels.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback