Het Ommelander Ziekenhuis Groningen streeft ernaar een organisatie te zijn met goed opgeleide medewerkers. Medewerkers die hun werk als zinvol ervaren en zich verbonden voelen met ons ziekenhuis. Onze medewerkers zijn de belangrijkste factor om onze ambities waar te kunnen maken. Eén van onze ambities is bij te blijven in de ontwikkelingen in de zorg. Samen werken we voortdurend aan verbetering. Met een breed aanbod aan scholingen en/of opleidingen dragen we zorg voor deze ontwikkelingen en verbeteringen.

Scholingen en (vervolg) opleidingen voor onze medewerkers


LMS

Een groot deel van deze scholingen worden aangeboden en vastgelegd in ons leer management systeem (LMS). In dit LMS kunnen onze medewerkers hun bevoegd- en bekwaamheden monitoren en op peil houden.

Beroepsopleidingen en specialistische vervolgopleidingen

Voor diverse beroepsopleidingen en specialistische vervolgopleidingen is ons ziekenhuis een erkend leerbedrijf. Het aantal opleidingsplaatsen wordt jaarlijks vastgesteld.

De opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers van ons ziekenhuis. Ze worden verzorgd door het Wenckebach Instituut. Dat is een onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dat zich bezighoudt met het opleiden van medewerkers. Voor een groot deel van de medische vervolgopleidingen zijn we CZO erkend.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback