Thuiswerkomgeving

Medewerkers kunnen inloggen op de thuiswerkomgeving (werkplek) via de volgende link: https://medewerkers.ommelanderziekenhuis.nl

Klokkenluidersregeling

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders (wet HvK) in werking getreden. Deze wet voorziet in de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders kan werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang adviseren. Op grond van deze wet HvK zijn werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, verplicht tot het vaststellen van een procedure hoe om te gaan met het melden van een vermoeden van een misstand.

In onderstaande folder staat de klokkenluidersregeling van het Ommelander Ziekenhuis Groningen

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback