Ziekenhuiszorg: soms op een andere plek, wel in de buurt - Ommelander Ziekenhuis Groningen

Cookievoorkeuren instellen

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies op onze website zijn bedoeld om u via ommelanderziekenhuis.nl zo goed mogelijk te bedienen.

Als u geen cookies voor video’s accepteert, kunt u geen video’s op deze website bekijken. Als u geen cookies voor Google Maps accepteert, kunt u geen Google Maps kaarten gebruiken.

Lees meer over cookies in ons cookiebeleid

{}

Om de zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen te behouden presenteert een kernteam, bestaande uit ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis, vandaag zijn gezamenlijk plan voor de zorg in de regio. Het plan is om de basiszorg in alle locaties van de bij het kernteam aangesloten ziekenhuizen te handhaven. De ingewikkelde ziekenhuiszorg wil het kernteam echter concentreren in Assen, Emmen en Scheemda. De planbare zorg in Stadskanaal en Hoogeveen wordt door Treant uitgebreid door het opzetten van expertisecentra. Het kernteam zal de komende maanden over de invulling van het plan spreken met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, overheden en inwoners. De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren. Het is de bedoeling na de zomer van dit jaar de eerste stappen te zetten.

Beschikbaarheid van zorg in de regio

Ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars hebben in september vorig jaar de handen ineengeslagen om de zorg beschikbaar te houden voor alle inwoners in de regio. Door maatschappelijke veranderingen en stijgende levensverwachting van de bevolking verandert de zorgvraag in Drenthe en Zuidoost-Groningen, net als in heel Nederland. Dat vraagt ook om aanpassingen in het zorgaanbod. Daarbij was het vooral duidelijk dat het voortzetten van de complete spoedeisendehulpfaciliteiten (SEH) op vier locaties in de regio niet haalbaar was.

Het kernteam is ervan overtuigd dat met dit plan de zorg in de toekomst kan blijven voldoen aan de steeds strikter wordende kwaliteitseisen. Ook wordt hiermee proactief ingespeeld op problemen die ontstaan vanwege het gebrek aan personeel. Herinrichting kan de arbeidsmarkt een impuls geven en meer zorgprofessionals interesseren voor een baan in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Het kernteam baseert zijn plan op een uitgebreid onderzoek door een extern adviesbureau en op gesprekken, onder andere met de ambulancedienst, over bereikbaarheid.

Ziekenhuizen Hoogeveen en Stadskanaal: planbare zorg en expertisecentra

In het plan van het kernteam blijft het overgrote deel van de zorg behouden in Hoogeveen en Stadskanaal. Patiënten kunnen daar ook in de toekomst terecht voor poliklinische zorg, diagnostiek, dagbehandeling en kortdurende opnames op weekdagen. Voor niet-levensbedreigende spoedvragen kunnen patiënten overdag én in de avond, doordeweeks en in het weekend, terecht bij een spoedpost. 

Tevens zal Treant volgens het plan in Hoogeveen expertisecentra opzetten, onder andere voor orthopedie en ouderenzorg, en de mammachirurgie verder uitbreiden. In Stadskanaal zijn de speerpunten onder andere niet-acute ongevalschirurgie (fracturen) en ouderenzorg.

Rob de Vries, cardioloog bij Treant: “De reistijd voor de patiënt neemt in de toekomst soms iets toe doordat bepaalde onderzoeken en/of behandelingen op één locatie worden gedaan. Hiervoor krijgt de patiënt echter nog betere en gespecialiseerde zorg terug. Doordat teams van specialisten deze behandelingen vaker doen, gaat de kwaliteit namelijk omhoog. Ook zorgen we er zo voor dat deze meer gespecialiseerde behandelingen in de regio uitgevoerd kunnen blijven worden.”

Ziekenhuizen Assen, Emmen, Scheemda: ingewikkelde zorg

Patiënten kunnen met ingewikkelde zorgvragen, zoals spoedopnames, acute operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van opname, ook in de toekomst terecht in de ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda. Deze ziekenhuizen worden passend ingericht om het aantal patiënten dat verwacht wordt op te kunnen vangen. In het plan is rekening gehouden met de aanrijtijden van ambulances; deze blijven voor de hele regio binnen de landelijk geldende normen. Ambulancezorg is binnen 15 minuten ter plekke en de patiënt is binnen de norm van 45 minuten in het ziekenhuis.

Juiste zorg op de juiste plek

“Voor patiënten blijft de meeste zorg gewoon dichtbij, door een combinatie van huisartsenposten, de eigen ziekenhuislocaties, spoedposten en de ambulancezorg”, aldus Ron Wissink, directeur Huisartsenzorg Drenthe. “Zo zijn huisartsen 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar en is ambulancezorg binnen 15 minuten ter plekke. Huisartsen blijven betrokken en zorgen er ook in de toekomst voor dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen.” Om de zorg nog dichter bij de patiënt te organiseren wordt ook gewerkt aan vernieuwende zorgconcepten als digitale consultatie met huisartsen en medische specialisten, en de opzet van intensieve samenwerking met zorgorganisaties voor zwangere vrouwen en kwetsbare ouderen. Hiermee wil het kernteam de zorg voor inwoners zodanig organiseren dat het aansluit bij de behoeftes.

Met de samenleving in gesprek over de toekomst

Het kernteam gaat de komende maanden met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, inwoners, de ambulancedienst, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en overheden in gesprek , om het plan toe te lichten, over de invulling ervan en om te luisteren naar hun zorgen en behoeftes. De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren. Het is de bedoeling na de zomer van dit jaar de eerste stappen te zetten.

Kernteam Zorg voor de regio
Veranderingen zijn volgens huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars alleen succesvol als partijen daar samen voor gaan. In september 2018 startten de ziekenhuisorganisaties Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen samen met Huisartsenzorg Drenthe en de zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis met de basis voor dit gezamenlijk plan dat in samenwerking met adviesbureau Gupta Strategists is opgesteld. 

Voor meer informatie www.zorgvoorregio.nl.


Nieuwsoverzicht
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules